Till startsida
Webbkarta
Starta eller stoppa snurran

Med blick för det mänskliga

Vid Humanistiska fakulteten utforskar du verkligheten och de fotspår vi människor lämnar efter oss. Språk, texter, musik, åsikter, vårt sätt att tänka och hur vi ser på världen vi lever i. Här får du intressera dig för det du själv tycker är viktigt och kan sätta ihop din egen utbildning av fristående kurser eller välja att läsa ett utbildningsprogram.

Fler arkeologiska bevis för tidigt
religionsskifte i Västergötland

Manligt skelettfrån södra sidan av kyrkan. Foto: Tony Axelsson.[2015-08-26] Sommarens utgrävning vid den 1000-åriga kyrkoruinen i Varnhem har gett forskarna ytterligare belägg för att det kristna gravskicket infördes mycket tidigt i Västergötland. Sammanlagt har arkeologer från Göteborgs universitet och Västergötlands museum påträffat nästan 70 gravar, varav många barngravar, närmast ruinen.

Läs mer

Kalender

Fler händelser i kalendern

Hitta experten

Kontaktuppgifter till forskare vid fakulteten som kan svara på journalisters frågor.

Global week 2015

Boka redan nu in 16-18 november! Årets tema: global migration.

Fira din examen!

Välkommen med anmälan till Humanistiska fakultetens examenshögtid!

Ny student i höst? Välkommen!

Checklista och tips inför höstterminen i Studentportalen