Till startsida
Webbkarta
Starta eller stoppa snurran

Med blick för det mänskliga

Vid Humanistiska fakulteten utforskar du verkligheten och de fotspår vi människor lämnar efter oss. Språk, texter, musik, åsikter, vårt sätt att tänka och hur vi ser på världen vi lever i. Här får du intressera dig för det du själv tycker är viktigt och kan sätta ihop din egen utbildning av fristående kurser eller välja att läsa ett utbildningsprogram.

Digitalt kvinnobiografiskt lexikon ska göra vetenskapshistorien mindre missvisande

[2015-11-25] Historisk forskning utgår ofta från stora biografiska lexikon där antalet kvinnor är få, bland annat för att de missgynnas av principerna för urvalet. Nu ska forskare vid Göteborgs universitet bygga upp ett digitalt kvinnobiografiskt lexikon som lyfter fram glömda och förbisedda insatser gjorda av kvinnor.

Läs mer

Kalender

Fler händelser i kalendern

bok

Publikationer

Vår publicerade forskning hittar du i universitetsbibliotekets databaser.

Film: Medicinskt resande

Filmad debatt från 5 november om möjligheter och faror med ett ökat medicinskt resande.

Plugg2

Centrum för digital humaniora

Digitalisering och ny teknik inom humanistisk forskning.

Bli Humanist

Hur är livet som humanist och hur är det att bo i Göteborg? Filmer och intervjuer.