Humanistiska fakulteten - RSS http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=529817&languageId=100000&contentId=-1&fromSiteNodeId=499481 The top 25 events Slaviska forskarseminariet: Ann-Charlotte Gutsjö, examination av licentiatuppsats http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136528056 Seminarium inom ämnet slaviska medeltidsstudier vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-23 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-23 17:00</endDateTime></metadata>]]> Licentiatseminarium Seminarium Humaniora Ingen annan plats! Doktorandseminarium Språk Forskning true Mon, 23 Oct 2017 13:00:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136528056 2017-10-23T13:00:00Z Slaviska forskarseminariet, William Veder: <i>Assumptions and Collations</i> http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136556915 Seminarium inom ämnet slaviska medeltidsstudier vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-24 09:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-24 10:10</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Språk Humaniora Föreläsning Forskning true Tue, 24 Oct 2017 07:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136556915 2017-10-24T07:15:00Z Slaviska forskarseminariet: Per Ambrosiani http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136528144 Seminarium inom ämnet slaviska medeltidsstudier vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-24 10:10</startDateTime><endDateTime>2017-10-24 11:05</endDateTime></metadata>]]> Forskning Humaniora Ingen annan plats! Seminarium Språk true Tue, 24 Oct 2017 08:10:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136528144 2017-10-24T08:10:00Z Att katalogisera Smolenskarkivet - en komplex uppgift http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524073 Gästföreläsning inom forskningsområdet Språk och förmedling och ämnet slaviska medeltidsstudier vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-24 11:05</startDateTime><endDateTime>2017-10-24 12:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Forskning Ingen annan plats! Seminarium Humaniora true Tue, 24 Oct 2017 09:05:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524073 2017-10-24T09:05:00Z SLUTA SKJUTA UPP http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136540512 Skjuter du på saker som du egentligen borde ta itu med? Ägnar du tid åt att städa, surfa eller ringa kompisar istället för att plugga till tentan? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-24 16:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-24 17:15</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Studera Workshop true Tue, 24 Oct 2017 14:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136540512 2017-10-24T14:15:00Z Performing the 'New Woman'. Performativity and modern ideals in early Chinese cinema http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136543211 Bernhard Karlgrenseminariet inom forskningsområdet Språk litteratur och kulturalitet vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-25 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-25 17:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Forskning Seminarium Kulturstudier Ingen annan plats! Föreläsning Humaniora true Wed, 25 Oct 2017 13:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136543211 2017-10-25T13:15:00Z Musikverkets samlingar - en resurs för forskare http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136497803 Högre seminarium på institutionen för kulturvetenskaper. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-25 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-25 17:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium Humaniora Forskning Sprid inom fakulteten true Wed, 25 Oct 2017 13:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136497803 2017-10-25T13:15:00Z Oral History Workshop - frågelistor, möjligheter och problem http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136533617 Workshop om frågelistor - potential och problem. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-26 11:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-26 17:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Workshop Forskning true Thu, 26 Oct 2017 09:00:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136533617 2017-10-26T09:00:00Z Öppen föreläsning med professor Ursula Heise http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70133046373 Öppen föreläsning: Professor Ursula Heise från UCLA, USA föreläser om "Where the Wild Things Used to Be: Narrative, Biodiversity, and Multispecies Justice". Efter föreläsningen är alla välkomna på mingel. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-26 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-26 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Föreläsning Miljö true Thu, 26 Oct 2017 11:00:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70133046373 2017-10-26T11:00:00Z Lars Vipsjö: "Transmedialt berättande, kulturarvsförmedling, målgrupp barn" http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514190 BABAKUL-seminarium: "Transmedialt berättande, kulturarvsförmedling, målgrupp barn". Med Lars Vipsjö, fil.dr. vid Högskolan i Skövde. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-26 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-26 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Litteraturvetenskap Seminarium true Thu, 26 Oct 2017 11:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514190 2017-10-26T11:15:00Z Daniel Normark & Ingemar Pettersson: "Mastering Beer Flavor: Sensory Analysis at Stockholm Brewery 1889-1964" http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136519313 Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet: Daniel Normark & Ingemar Pettersson: "Mastering Beer Flavor: Sensory Analysis at Stockholm Brewery 1889-1964". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-26 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-26 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Idéhistoria Seminarium true Thu, 26 Oct 2017 13:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136519313 2017-10-26T13:15:00Z Doktorand- och masterseminarium med Ursula Heise http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136528905 "Multispecies Justice": Doktorand- och masterseminarium med Ursula Heise. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-27 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-27 12:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Humaniora true Fri, 27 Oct 2017 07:00:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136528905 2017-10-27T07:00:00Z ÄMNETS DAG: franska, tyska och spanska http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136526698 Ämnets dag - Fortbildning på Göteborgs universitet för ämneslärare. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-31 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-31 15:00</endDateTime></metadata>]]> Lärande Språk Temadag Humaniora Föreläsning Ingen annan plats! Utbildning true Tue, 31 Oct 2017 08:00:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136526698 2017-10-31T08:00:00Z ÄMNETS DAG: engelska och latin http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136526721 Ämnets dag - Fortbildning på Göteborgs universitet för ämneslärare. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-31 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-31 15:00</endDateTime></metadata>]]> Temadag Föreläsning Lärande Utbildning Ingen annan plats! Humaniora Språk true Tue, 31 Oct 2017 08:00:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136526721 2017-10-31T08:00:00Z Tredje uppgiften i praktiken http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136520961 Tredje uppgiften i praktiken. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-31 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-10-31 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Humaniora true Tue, 31 Oct 2017 12:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136520961 2017-10-31T12:15:00Z Arkeologiska forskarseminariet http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530505 Doktorand Anneli Nitenberg, slutseminarium Härskare i liv och död. Sociala exklusiviteter och maktstrategier i Vänerbygd under yngre järnålder <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-01 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-01 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Sprid inom fakulteten true Wed, 01 Nov 2017 12:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530505 2017-11-01T12:15:00Z Franska forskarseminariet: Le destin spectaculaire du suffixe -issime http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136548488 Forskarseminariet i franska vid institutionen för språk och litteraturer välkomnar gästföreläsare Anders Bengtsson, Stockholms universitet. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-01 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-01 17:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Ingen annan plats! Humaniora Föreläsning Forskning Seminarium true Wed, 01 Nov 2017 14:00:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136548488 2017-11-01T14:00:00Z Bibelvetenskapliga seminariet: Den okände Jesus - berättelsen om en profet som misslyckades http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136523169 "Den okände Jesus: Berättelsen om en profet som misslyckades". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-02 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-02 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Religion true Thu, 02 Nov 2017 12:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136523169 2017-11-02T12:15:00Z Exclamativity and mirativity: the expressive past tense in Swedish http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136559798 Forskningsområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer i samarbete med Grammatikseminariet vid institutionen för svenska språket. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-02 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-02 14:15</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Ingen annan plats! Seminarium Humaniora Språk Forskning true Thu, 02 Nov 2017 12:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136559798 2017-11-02T12:15:00Z Presentation av forskning och forskningsplaner http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502125 Språkbruksseminarium: Anja Malmberg, Stina Ericsson och Susanna Karlsson presenterar forskning och forskningsplaner. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-03 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-03 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Humaniora Medarbetarportal true Fri, 03 Nov 2017 12:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502125 2017-11-03T12:15:00Z Språkliga och rumsliga skalor och semiotiskt skalarbete http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136512529 Seminarieserien Språk och rumslighet inom forskningsområdet Språk i samhällskontext anordnar denna workshop. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-07 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-07 17:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Workshop Kulturstudier Språk Humaniora Centrala kalendern www.gu.se true Tue, 07 Nov 2017 11:00:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136512529 2017-11-07T11:00:00Z Jens Ramberg: "The Round Table and the Great War" http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136523616 Jens Ramberg: "The Round Table and the Great War". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-07 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-07 15:00</endDateTime></metadata>]]> Idéhistoria Sprid inom fakulteten Seminarium true Tue, 07 Nov 2017 12:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136523616 2017-11-07T12:15:00Z Jenny Jarlsdotter om den finlandssvenska poeten Eva-Stina Byggmästars queera naturlyrik http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136523647 Doktorandbesök från Umeå universitet: Jenny Jarlsdotter Wikström presenterar ett avhandlingskapitel om den finlandssvenska poeten Eva-Stina Byggmästars queera naturlyrik i relation till 1700-talets pastoral. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-07 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-07 15:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Sprid inom fakulteten Doktorandseminarium true Tue, 07 Nov 2017 12:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136523647 2017-11-07T12:15:00Z PLUGGA OCH MÅ BRA - OM STRESS http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136540630 I föreläsningen får du hjälp att hitta ett mer fungerande förhållningssätt i studierna och verktyg för att hantera stress. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-07 16:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-07 17:15</endDateTime></metadata>]]> Student Ingen annan plats! Föreläsning Humaniora true Tue, 07 Nov 2017 15:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136540630 2017-11-07T15:15:00Z Latinska ordböcker http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136547877 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-08 10:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-08 12:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Humaniora true Wed, 08 Nov 2017 09:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136547877 2017-11-08T09:15:00Z Göteborgskulturer på stan 1621-2021 (GPS400 ) - konferens http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136518334 Den första GPS400-konferensen genomförs på Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet 8-9 november 2017. Under två intensiva dagar träffar internationella experter lokala, regionala och nationella representanter från lärosäten, myndigheter och institutioner för att gemensamt diskutera digitala, platsspecifika och kollaborativa lösningar för humanistisk samverkan i stadsmiljö med särskild fokus på Göteborgskulturer under fyrahundra år. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-08 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-09 17:00</endDateTime></metadata>]]> Konferens Humaniora Centrala kalendern www.gu.se true Wed, 08 Nov 2017 11:00:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136518334 2017-11-08T11:00:00Z CAA-SE:s fjärde nationella konferens http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136527455 Välkommen till CAA-SE:s fjärde konferens som hålls i Göteborg 8-10 november 2017. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-08 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-10 12:00</endDateTime></metadata>]]> Konferens Humaniora Sprid inom fakulteten true Wed, 08 Nov 2017 12:00:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136527455 2017-11-08T12:00:00Z Writing and Literacy in Modern Japan http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136531714 Seminarieserien Skrift och samhälle inom forskningsområdet Språk och förmedling och forskarseminariet i japanska vid institutionen för språk och litteraturer arrangerar denna gästföreläsning. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-08 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-08 17:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Språk Seminarium Humaniora Kulturstudier Forskning Föreläsning true Wed, 08 Nov 2017 14:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136531714 2017-11-08T14:15:00Z Högre seminariet: Svensk vetenskap och tysk kulturpolitik under Tredje riket http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136512145 Gästföreläsning av Sven Widmalm, professor i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet: Svensk vetenskap och tysk kulturpolitik under Tredje riket. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-08 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-08 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Idéhistoria Högre seminarium true Wed, 08 Nov 2017 14:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136512145 2017-11-08T14:15:00Z Slaviska forskarseminariet: Antoaneta Granberg http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136528330 Seminarium inom ämnet slaviska medeltidsstudier vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-08 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-08 17:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Humaniora Forskning Ingen annan plats! Seminarium true Wed, 08 Nov 2017 14:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136528330 2017-11-08T14:15:00Z Martin Berg: Netnografi http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136497809 Högre seminarium på institutionen för kulturvetenskaper. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-08 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-08 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Högre seminarium Sprid inom fakulteten true Wed, 08 Nov 2017 14:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136497809 2017-11-08T14:15:00Z Spanska forskarseminariet: Gabriela Mercado http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136539081 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: spanska. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-09 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-09 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Forskning Ingen annan plats! Seminarium Språk true Thu, 09 Nov 2017 12:00:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136539081 2017-11-09T12:00:00Z The role of word order in the expression of definiteness in Xhosa http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136547429 Forskningsområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer i samarbete med Grammatikseminariet vid institutionen för svenska språket. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-09 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-09 14:15</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Språk Humaniora Forskning Ingen annan plats! true Thu, 09 Nov 2017 12:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136547429 2017-11-09T12:15:00Z Writing Systems and Language Contact http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524135 Florian Coulmas, Universität Düsseldorf and German Institute for Japanese Studies, gästföreläser inom seminarieserien Skrift och samhälle, forskningsområdet Språk och förmedling, vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-09 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-09 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Föreläsning Ingen annan plats! Forskning Seminarium true Thu, 09 Nov 2017 14:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524135 2017-11-09T14:15:00Z Språk och vetenskap i Kungliga vetenskapsakademiens handlingar http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136554390 Språkbruksseminarium: Lena Rogström med fler presenterar projekt om språk och vetenskap i Kungliga vetenskapsakademiens handlingar. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-10 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-10 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Humaniora true Fri, 10 Nov 2017 12:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136554390 2017-11-10T12:15:00Z Religion och arkeologi i Grekland http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136536979 Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänners västsvenska avdelning bjuder i samarbete med institutionen för historiska studier vid Göteborgs Universitet in till en dag med två föreläsningar om religion och arkeologi i Grekland. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-11 14:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-11 16:30</endDateTime></metadata>]]> Temadag Ingen annan plats! Humaniora true Sat, 11 Nov 2017 13:00:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136536979 2017-11-11T13:00:00Z Sanna Krafts idéseminarium http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136531788 Sanna Kraft presenterar sitt avhandlingsprojekt <em>Säg vad du ska skriva! - Är diktering med taligenkänning användbart om man har stavningssvårigheter?</em> <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-13 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-13 15:00</endDateTime></metadata>]]> Doktorandseminarium Ingen annan plats! Humaniora true Mon, 13 Nov 2017 12:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136531788 2017-11-13T12:15:00Z Matts Lindström: "Drömmar om det minsta" http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521019 Matts Lindström, Stockholms universitet, presenterar sin avhandling "Drömmar om det minsta". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-14 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-14 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Idéhistoria Seminarium true Tue, 14 Nov 2017 12:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521019 2017-11-14T12:15:00Z "Migrantnarrativer og transkulturelle perspektiver i fremmedspråksfagene http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136547139 Gästföreläsning inom forskningsområdena Språk och lärarande och Språk, litteratur och kulturalitet vid institutionen för språk och litteraturer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-15 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-15 12:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Humaniora Forskning Föreläsning Kulturstudier Seminarium Ingen annan plats! true Wed, 15 Nov 2017 09:00:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136547139 2017-11-15T09:00:00Z Arkeologiska forskarseminariet http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530513 Dr Benjamin Raffield (Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet) Viking-Age Slavery in Comparative Perspective <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-15 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-15 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Sprid inom fakulteten true Wed, 15 Nov 2017 12:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530513 2017-11-15T12:15:00Z Högre seminariet: Krigsrullen från Qumran. Pusselbiten som inte passar in http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136512156 Krigsrullen från Qumran. Pusselbiten som inte passar in. Pågående forskning av Kamilla Skarström Hinojosa, universitetslektor i bibelvetenskap, institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-15 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-15 17:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium Sprid inom fakulteten Religion true Wed, 15 Nov 2017 14:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136512156 2017-11-15T14:15:00Z Bibelvetenskapliga seminariet: Dödahavsrullarna på svenska http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136523186 "Dödahavsrullarna på svenska. Översättning, inledning och noter". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-16 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-16 15:00</endDateTime></metadata>]]> Religion Seminarium Sprid inom fakulteten true Thu, 16 Nov 2017 12:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136523186 2017-11-16T12:15:00Z Retorik och tidigkristen apologetik http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136507610 Jerker Blomqvist kommer att tala över ämnet "Retorik och tidigkristen apologetik". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-16 18:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-16 20:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Föreläsning Medarbetarportal Humaniora Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 16 Nov 2017 17:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136507610 2017-11-16T17:15:00Z Patrik Möller: "Hemligheternas värld: Bror Gadelius och psykiatrins genombrott i det tidiga 1900-talets Sverige" http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136520693 Disputation. Idé- och lärdomshistoria. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-17 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-17 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Disputation true Fri, 17 Nov 2017 12:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136520693 2017-11-17T12:15:00Z Emelie Jonsson: "Imagining a Place in Nature: Using Evolution to Explain the Evolutionary Imagination in Late 19th-Century Literature" http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136545651 Disputation. Engelska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-18 10:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-18 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Disputation Ingen annan plats! true Sat, 18 Nov 2017 09:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136545651 2017-11-18T09:15:00Z Seminarium om Dark Mountain Project http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136528936 Seminarium om Dark Mountain Project. Camilla Brudin Borg inleder. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-20 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-20 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Sprid inom fakulteten true Mon, 20 Nov 2017 14:00:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136528936 2017-11-20T14:00:00Z Historiska seminariet http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136544091 Gästföreläsning, Ian Wood, professor of Early Medieval History, University of Leeds: "The Fall of Rom and the Rise of Christendom". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-21 14:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-21 16:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Humaniora true Tue, 21 Nov 2017 13:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136544091 2017-11-21T13:15:00Z DEN MODERNA TEKNIKEN ÄR BOKENS BÄSTA VÄN - Om digitaliseringen, kunskapen och framtidens bibliotek http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524624 Under diskussionen inför ombyggnationen av det Humanistiska biblioteket vid Göteborgs Universitet, kom begrepp som »arena», »mötesplats», »korsväg», »station», terminaler» och till och med »café» att associeras till en digital kultur (man sitter ju och chattar, messar och håller på med sociala media), medan »läsesal», »böcker», »monografi», »hyllor», »samlingar» och »tystnad» föreföll vara kopplade till en analog tryckkultur. Flera av dessa begrepp tycks ha hamnat i någon sorts motsatsställning - men bygger inte det på en missuppfattning av digitaliseringens konsekvenser? Under denna Näckrostimme försöker Jonas Ingvarsson, litteraturvetare och mediehistoriker, bringa lite reda i begreppen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-21 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-21 19:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Föreläsning true Tue, 21 Nov 2017 17:00:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524624 2017-11-21T17:00:00Z Texter som pekar ut: Om lokal och global indexikalitet http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136512600 Anders Björkvall-Gustav Westberg-Sara van Meerbergen, Örebro och Stockholms universitet håller i detta gästseminarium inom seminarieserien Språk och rumslighet som ingår i forskningsområdet Språk i samhällskontext vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-22 12:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-22 14:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Ingen annan plats! Forskning true Wed, 22 Nov 2017 11:00:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136512600 2017-11-22T11:00:00Z Slaviska forskarseminariet: Thomas Rosén, "Russian in the 1740s" http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136528356 Seminarium inom ämnet slaviska medeltidsstudier vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-22 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-22 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Språk Ingen annan plats! Forskning true Wed, 22 Nov 2017 14:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136528356 2017-11-22T14:15:00Z Martin Hellström: "De 'riktiga' läsarna och Maria Gripe" http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514214 BABAKUL-seminarium: "De 'riktiga' läsarna och Maria Gripe". Martin Hellström, fil.dr. i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet, berättar om arbetet med att studera Maria Gripes författarskap genom litteratursamtal med barn. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-23 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-23 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Seminarium Litteraturvetenskap true Thu, 23 Nov 2017 12:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514214 2017-11-23T12:15:00Z Tingens mystik. Om konst som politisk teologi http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136532740 Tingens mystik. Om konst som politisk teologi. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-23 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-23 17:00</endDateTime></metadata>]]> Religion Sprid inom fakulteten Seminarium true Thu, 23 Nov 2017 14:00:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136532740 2017-11-23T14:00:00Z Anders Pedersson: "En fängslande vetenskap?: Kriminologi i Sverige 1885-1965" http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136545829 Disputation. Idé- och lärdomshistoria. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-24 10:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-24 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Disputation true Fri, 24 Nov 2017 09:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136545829 2017-11-24T09:15:00Z Inför revideringen av SAOB. Historisk chans att påverka ordbokens framtida utformning http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136558039 Svenska Akademiens ordboksredaktion presenterar tankar kring arbetet med att revidera SAOB. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-29 10:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-29 12:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Humaniora true Wed, 29 Nov 2017 09:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136558039 2017-11-29T09:15:00Z Thinking through the digital in literature http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136446046 Forskningsprojektet REP+REC+digit - Representations and Reconfigurations of the Digital in Swe­dish Literature and Art 1950-2010 och Linköpings universitet bjuder in till en konferens som hålls 29 november till 1 december 2017. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-29 12:34</startDateTime><endDateTime>2017-12-01 23:59</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Konferens true Wed, 29 Nov 2017 11:34:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136446046 2017-11-29T11:34:00Z Arkeologiska forskarseminariet http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530521 Doktorand Emma Nordström, slutseminarium Iron Age Keys and Locks in Eastern Sweden: A Study of Meaning and Social Identities through Context <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-29 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-29 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Sprid inom fakulteten true Wed, 29 Nov 2017 12:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530521 2017-11-29T12:15:00Z Mellan Flickorna och Amorosa: svensk filmfeminism 1968-1986 http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136497823 Högre seminarium på institutionen för kulturvetenskaper. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-29 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-29 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Filmvetenskap Högre seminarium Humaniora true Wed, 29 Nov 2017 14:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136497823 2017-11-29T14:15:00Z Time travel and reconstruction http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136553566 Tredje delen av serien Reconstruction matters - Keynotes and conversations, hösten 2017. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-29 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-29 17:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Tvärvetenskap Föreläsning true Wed, 29 Nov 2017 14:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136553566 2017-11-29T14:15:00Z Högre seminariet om arkeologihistoria, akademiska självbilder och svensk antikforskning i Grekland http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136512192 Gästföreläsning av FD Ingrid Berg, institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet: Kalaureia 1894 - om arkeologihistoria, akademiska självbilder och svensk antikforskning i Grekland. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-29 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-29 17:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium Humaniora Sprid inom fakulteten true Wed, 29 Nov 2017 14:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136512192 2017-11-29T14:15:00Z Vägra skriva. Melville's "Bartleby, the scrivener" och litteraturen som kulturteknik http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524144 Thomas Götselius, Stockholms universitet, gästföreläser inom seminarieserien Skrift och samhälle som ingår i forskningsområdet Språk och förmedling vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-30 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-30 17:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Seminarium Forskning Kulturstudier Humaniora Ingen annan plats! Föreläsning true Thu, 30 Nov 2017 14:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524144 2017-11-30T14:15:00Z Språk och vetenskap i Kungliga vetenskapsakademiens handlingar http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136554385 Språkbruksseminarium: Lena Rogström med fler presenterar projekt om språk och vetenskap i Kungliga vetenskapsakademiens handlingar. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-01 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-01 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Ingen annan plats! true Fri, 01 Dec 2017 12:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136554385 2017-12-01T12:15:00Z Skriftförmedling i det tidiga Italien http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524186 Karin Westin Tikkanen, Uppsala universitet, gästföreläser inom forskningsområdet Språk och förmedling vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-05 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-05 17:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Ingen annan plats! Seminarium Humaniora Kulturstudier Forskning true Tue, 05 Dec 2017 14:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136524186 2017-12-05T14:15:00Z Barbro Hörberg, Barbara och Sommarö http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136523212 Föreläsning om Barbro Hörbergs vislyrik och efterföljande konsert med Marita Rhedin. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-05 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-05 19:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Musikvetenskap Föreläsning Sprid inom fakulteten true Tue, 05 Dec 2017 17:00:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136523212 2017-12-05T17:00:00Z Metaftonymi i praktiken: vad är en bildlig betydelse i SAOB? http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136547892 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-06 10:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-06 12:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Ingen annan plats! true Wed, 06 Dec 2017 09:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136547892 2017-12-06T09:15:00Z Community Archives: Critical Perspectives http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136497836 Högre seminarium på institutionen för kulturvetenskaper. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-06 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-06 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Högre seminarium true Wed, 06 Dec 2017 14:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136497836 2017-12-06T14:15:00Z Högre seminariet: Reflections on making <i>Danish Literature as World Literature</i> http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136512200 Gästföreläsning av Mads Rosendahl Thomsen, professor i litteraturvetenskap, Aarhus Universitet: The small country and the sea of literature: Reflections on making <i>Danish Literature as World Literature</i>. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-06 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-06 17:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium Litteraturvetenskap Ingen annan plats! true Wed, 06 Dec 2017 14:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136512200 2017-12-06T14:15:00Z Klassikerprat: Henrik Otterberg om Thoreaus Skogsliv vid Walden http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521898 Klassikerprat: diskutera din favoritbok eller berika ditt litterära kapital genom ren och skär tjuvlyssning! Öppen bokcirkel utan föranmälan! Föreläsning på Stadsbiblioteket: Henrik Otterberg om Thoreaus Skogsliv vid Walden. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-06 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-06 19:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Litteraturvetenskap Föreläsning true Wed, 06 Dec 2017 17:00:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136521898 2017-12-06T17:00:00Z Spanska forskarseminariet: Eduardo Jiménez Tornatore, slutseminarium http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509967 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: spanska. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-07 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-07 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Forskning Doktorandseminarium Ingen annan plats! true Thu, 07 Dec 2017 12:00:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509967 2017-12-07T12:00:00Z Spanska forskarseminariet: Victor Jorméus http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509974 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: spanska. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-07 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-07 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Ingen annan plats! Forskning Licentiatseminarium true Thu, 07 Dec 2017 12:00:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509974 2017-12-07T12:00:00Z "Den lyckliga barndomen?" - ett explorativt tematiskt seminarium http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514244 "Den lyckliga barndomen?". Ett explorativt tematiskt seminarium. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-07 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-07 15:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Sprid inom fakulteten Seminarium true Thu, 07 Dec 2017 12:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136514244 2017-12-07T12:15:00Z Bibelvetenskapliga seminariet: Till ordets försvar: Lukasevangeliet http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136523222 "Till ordets försvar: Lukasevangeliet". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-07 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-07 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Religion Sprid inom fakulteten true Thu, 07 Dec 2017 12:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136523222 2017-12-07T12:15:00Z Johan Gardfors: "Åke Hodell. Art and Writing in the Neo-Avant-Garde" http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136545834 Disputation. Litteraturvetenskap. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-08 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-08 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Disputation true Fri, 08 Dec 2017 12:00:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136545834 2017-12-08T12:00:00Z Esaias Tegnérs kyrkliga tal. Om arbetet med en vetenskaplig kritisk utgåva. http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136557798 Barbro Wallgren Hemlin presenterar sitt pågående arbete med en ny utgåva av Esaias Tegnérs kyrkliga tal. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-11 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-11 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Seminarium true Mon, 11 Dec 2017 12:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136557798 2017-12-11T12:15:00Z Release och seminarium: om Jean-Jacques Rousseau och 1700-talets natursyn http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136528941 Release och seminarium: Björn Billing presenterar sin nyutkomna bok om Jean-Jacques Rousseau och 1700-talets natursyn. Därefter mingel. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-11 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-11 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Seminarium true Mon, 11 Dec 2017 14:00:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136528941 2017-12-11T14:00:00Z Arkeologiska forskarseminariet http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530529 Professor Carole Crumley (Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet) Anarchaeology: Examining the History of Stateless Living <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-13 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-13 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Humaniora true Wed, 13 Dec 2017 12:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530529 2017-12-13T12:15:00Z