Till startsida
Webbkarta

Språk gör oss till människor

Nyhet: 2013-02-18

I Afrika finns hundratals språk kvar att dokumentera.
– Ett eldorado och en utmaning men också ett ansvar för en språkforskare, säger Laura J Downing, ny professor i afrikanska språk vid Göteborgs universitet.

Laura J Downing. Foto: Johan Wingborg.I Lauras arbetsrum sitter en gigantisk karta över Afrika uppsatt på väggen, där kontinentens cirka 2 000 språk är inlagda. Språk följer naturliga gränser som berg och sjöar men påverkas av faktorer som urbanisering och politiska handlingar.

– Språkutvecklingen i Afrika är intressant att följa i och med vissa länders ekonomiska tillväxt, etniska konflikter och andra länders investeringar. Människor överger sina små byar för att arbeta och bo i städerna och detta gör att några språk är på väg att försvinna medan andra blir alltmer dominanta genom politiska beslut, förklarar Laura.

Förutom att Laura forskar i språk som är besläktade med zulu, som ingår i språkgruppen nguni och talas i Sydafrika och Zimbabwe, undersöker hon två av de cirka 500 bantuspråk som finns.

– Bantu, som talas bland annat i Malawi, är tonspråk och jag studerar tonhöjdsändringar, betonade och obetonade stavelser och rytmer i chichewa och tumbuka.

Det har blivit flera fältarbeten i Zimbabwe och Malawi under åren.

– Mina kollegor i Malawi hjälper till att hitta studenter som är intresserade av att delta i forskningsarbetet. Jag ställer frågor, intervjuar eller låter personerna berätta något. Därefter lyssnar jag noga på inspelningarna, gör en avskrift, analyserar och stämmer av med min forskningsfråga.

I senaste numret av GU Journalen, Göteborgs universitets personal- och nyhetstidning, kan du läsa hela intervjun med Laura J Downing om afrikanska språk.

AV: Helena Svensson