Till startsida
Webbkarta

Anvisningar rörande rapportering av sjukledighet, föräldraledighet och semester för doktorander

Den som är anställd som doktorand, biträdande forskare omfattas av de statliga avtalen Villkorsavtal (tidigare ALFA). Avtalet reglerar t. ex. sjukfrånvaro, föräldraledighet, semester, sjukvårdsersättningar m.m.

Egenrapportering

Som anställd rapporterar du sjukledighet (upp till sju dagar), föräldraledighet, semester, annan ledighet med mera på egen hand genom Egenrapportering via nätet. Tillgång till systemet erhålls av behörighetsadministratören vid institutionen, det vill säga en av institutionsadministratörerna. All planerad ledighet (semester, föräldraledighet etc) skall rapporteras in i god tid före frånvaron, helst en månad i förväg. Sjukdom skall egenrapporteras så fort du är tillbaka i arbete.

Om du vill lära dig mer om vilka regler och rutiner som gäller vid egenrapportering kan du gå in på följande länk:

http://medarbetarportalen.gu.se/min-sida/egenrapportering/
 

Vid sjukdom

Meddela alltid sjukfrånvaro till din arbetsplats. Sjukfrånvaro upp t.o.m. sju dagar egenrapporteras. Det är lämpligt att du rapporterar in frånvaron den dag då du är tillbaka på arbetsplatsen.

Från åttonde dagen skall läkarintyg lämnas till löneadministratör vid personalavdelningens löneenhet. När du sedan är åter i tjänst fyller du i blanketten ”Försäkran i samband med sjukdomsfall”. Hämta blanketten på http://www.medarbetarportalen.gu.se/blanketter/pers/

Arbetsgivaren handhar f.n. sjuklöneperioden dag 1 t.o.m. dag 15. Fr.o.m. dag 16 övergår sjukfallet till Försäkringskassan, som betalar sjukersättning. Löneadministratör på löneenheten meddelar Försäkringskassan.

Föräldraledighet

Planerad föräldraledighet rapporteras i god tid till handledare och prefekt och egenrapporteras därefter. Sedan ska du egenrapportera i god tid innan den planerade ledigheten.Som anställd vid Göteborgs universitet får du ett 10%-igt föräldrapenningtillägg för de dagar under föräldraledigheten som du tar ut föräldrapenning över garantinivån. För att få ersättningen skall du lämna in utbetalningsspecifikationen (kopia) du fått av Försäkringskassan.

Tillfällig föräldraledighet (vård av barn)

Frånvaron skall meddelas till din arbetsplats och Försäkringskassan.

Den dag du är tillbaka på arbetet skall du egenrapportera frånvaron.

Semester

Semestern egenrapporteras i god tid före den planerade ledigheten,  helst en månad i förväg.

Det finns tre olika nivåer av semesterrätt i Villkorsavtalet. Antalet semesterdagar styrs av åldern och anställningstid.

För att få full semesterrätt, enligt nedan, skall du vara anställd hela året.

  • Till och med 29 år 28 semesterdagar
  • Från året man fyller 30 år 31 semesterdagar
  • Från det år man fyller 40 år 35 semesterdagar

Semestertillägg utbetalas med 0,44% av månadslönen per semesterdag. Semester är inte förlängningsgrundade.

Semestern förlägger du under den tid du är anställd (förordnad).

Viss föräldraledighet är semestergrundande. Kontakta gärna din löneadministratör för vidare information.

Det är inte förbjudet att forska under semestern, men det är viktigt att vara ledig under en sammanhängande period varje år.

Annan ledighet

Om du vill vara tjänstledig från din anställning skall du diskutera detta med din handledare och prefekt.

När dessa godkänt den planerade ledigheten för du in detta i egenrapporteringen. Tjänstledighet upp till ett år brukar beviljas, om skälet för ledigheten ligger nära avhandlingsprojektet. Längre tjänstledighet, t.ex. för att inneha annan anställning, är däremot inte förenlig med en anställning som doktorand där syftet är att genomgå en tidsbegränsad forskarutbildning.

Förlängning

Om du varit frånvarande på grund av sjukdom, föräldraledighet eller haft studentfackliga uppdrag kan du begära förlängning med motsvarande tid inför omförordnandet. Om du vill begära sådan förlängning så skall du kontakta din institutionsadministratör i god tid. Kom ihåg att det är du som har huvudansvaret för förlängningsprocessen, dels att hålla koll på hur mycket tid du har rätt att få förlängning, dels att ansöka om det i god tid.

Pension

Anställda vid Göteborgs universitet omfattas av pensionsavtal PA-03 som administreras av SPV (Statens pensionsverk). För att omfattas av avtalet måste man ha en anställning om lägst 20%.

Vill du veta mer om pension kontakta gärna gemensamma förvaltningens pensionshandläggare på personalavdelningen eller se SPV:s hemsida under adress: www.spv.se

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?