Till startsida
Webbkarta

Omförordnande

För att bli anställd som doktorand krävs ett förordnande, det vill säga ett myndighetsbeslut att tillsätta en tjänsteman.

Doktorand erhåller i normalfallet anställning i form av förordnande som doktorand för högst ett år i taget. Inför varje omförordnande prövas doktorandens förutsättningar för fortsatt studiestöd.

Inför omförordnande skall doktoranden lämna in en aktuell individuell studieplan (ISP) med ett särskilt utlåtande från handledaren där denne kommenterar doktorandens framsteg i förhållande till den individuella studieplanen.

Institutionsadministratören med särskilt ansvar för doktorandadministration, ser till att den uppdaterade studieplanen inkommit och att handledarutlåtande finns med (antingen på ett separat intyg eller i ISPn), och skickar detta tillsammans med Ladokutdrag UT90 och förordnandeblankett till viceprefekten för godkännande.