Humanistiska fakulteten - RSS http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=529817&languageId=100000&contentId=-1&fromSiteNodeId=499481&languageId=100000&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fhum.gu.se%2Fenglish%2F%3FlanguageId%3D100001 The top 25 events Arkeologiska forskarseminariet http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530529 Professor Carole Crumley (Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet) Anarchaeology: Examining the History of Stateless Living <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-13 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-13 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Sprid inom fakulteten Humaniora true Wed, 13 Dec 2017 12:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136530529 2017-12-13T12:15:00Z UPPSKJUTET! "I know simply that the sky will last longer than I": Subjectivity as Void in Sofia Coppola's 'Lost in Translation' http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136497845 OBS seminariet är uppskjutet till 2 maj 2018. Högre seminarium på institutionen för kulturvetenskaper. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-13 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-13 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Filmvetenskap Högre seminarium true Wed, 13 Dec 2017 14:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136497845 2017-12-13T14:15:00Z Construction and reconstruction http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136553670 Fjärde delen i serien Reconstruction matters - Keynotes and conversations,hösten 2017. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-13 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-13 17:00</endDateTime></metadata>]]> Tvärvetenskap Ingen annan plats! Föreläsning true Wed, 13 Dec 2017 14:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136553670 2017-12-13T14:15:00Z Högre seminariet: Beredskap och folkhem hos 1940-talets svenska kvinnliga prosaister http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136512208 Gästföreläsning av universitetslektor Kristin Järvstad och projektdoktorand Therese Hellberg, Malmö högskola: I nationens tjänst? Beredskap och folkhem hos 1940-talets svenska kvinnliga prosaister. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-13 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-13 17:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Högre seminarium Sprid inom fakulteten true Wed, 13 Dec 2017 14:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136512208 2017-12-13T14:15:00Z Sandra Kottum: Margaret Cavendish's Blazing World" http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136523711 Sandra Kottum: Margaret Cavendish's Blazing World". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-14 10:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-14 12:00</endDateTime></metadata>]]> Idéhistoria Sprid inom fakulteten Seminarium true Thu, 14 Dec 2017 09:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136523711 2017-12-14T09:15:00Z A semantic analysis of intransitive constructions and the passive construction in English and Swedish http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136589256 Seminariet arrangeras av forskningsområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer i samarbete med Grammatikseminariet vid institutionen för svenska språket. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-14 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-14 14:15</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Forskning Seminarium Lingvistik true Thu, 14 Dec 2017 12:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136589256 2017-12-14T12:15:00Z "Reglering och strategier - Internationella karteller under 1900-talet" http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136519324 Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet: Susanna Fellman, Malin Dahlström, Patrik Ekheimer & Birgit Karlsson presenterar projektet "Reglering och strategier - Internationella karteller under 1900-talet". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-14 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-14 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Idéhistoria Seminarium true Thu, 14 Dec 2017 14:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136519324 2017-12-14T14:15:00Z Sofia García Nespereira: "'¿Es que crees que estoy loco?' La narración de la conciencia en tres novelas de Ramón Hernández" http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136555450 Disputation. Spanska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-15 10:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-15 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation Ingen annan plats! Humaniora true Fri, 15 Dec 2017 09:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136555450 2017-12-15T09:15:00Z Kulturens korsvägar - litteratur, makt och motstånd http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136599703 Studenterna på utbildningen Redaktionell praktik arrangerar en debattkväll om Göteborgs litterära scener i samarbete med Göteborgs litteraturhus. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-15 18:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-15 20:00</endDateTime></metadata>]]> Litteraturvetenskap Medarbetarportal Sprid inom fakulteten Centrala kalendern www.gu.se Debatt true Fri, 15 Dec 2017 17:00:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136599703 2017-12-15T17:00:00Z Japanska forskarseminariet: Thomas Ekholm, slutseminarium http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136598639 Forskarseminarium i japanska vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-18 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-18 23:59</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Kulturstudier Humaniora Doktorandseminarium Forskning true Mon, 18 Dec 2017 12:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136598639 2017-12-18T12:15:00Z Sascha Prostka: "Risse als Weltspur: Die ästhetische Verarbeitung von Globalisierung im Werk von Botho Strauß" http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136562496 Disputation. Tyska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-19 10:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-19 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation Humaniora Ingen annan plats! true Tue, 19 Dec 2017 09:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136562496 2017-12-19T09:15:00Z Högre seminariet: Om Gadamers Platonaktiveringar http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136512216 Om Gadamers Platonaktiveringar. Pågående forskning av Christine Quarfood, professor i idé- och lärdomshistoria, institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-20 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-20 17:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium Sprid inom fakulteten Idéhistoria true Wed, 20 Dec 2017 14:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136512216 2017-12-20T14:15:00Z Britas Benjamin Eriksson: "Släktforskarna" http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136523781 Britas Benjamin Eriksson: "Släktforskarna". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-16 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-01-16 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Idéhistoria Doktorandseminarium true Tue, 16 Jan 2018 12:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136523781 2018-01-16T12:15:00Z AKS-seminariet http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136566125 Ulf Hansson presenterar sitt forskningsprojekt Antiquarianism and Proto-Archaeology in Early Eighteenth-Century Rome: Francesco Bianchini and the Excavations of the Palace of the Caesars and the Columbaria of the Freedmen of Augustus and Livia <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-22 15:15</startDateTime><endDateTime>2018-01-22 17:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Humaniora true Mon, 22 Jan 2018 14:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136566125 2018-01-22T14:15:00Z Ylva Byrman: "Så fångas de misstänktas ord: Förhör och dokumentationspraktiker på Skattebrottsenheten" http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136588286 Disputation. Nordiska språk. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-26 10:15</startDateTime><endDateTime>2018-01-26 23:59</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Disputation true Fri, 26 Jan 2018 09:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136588286 2018-01-26T09:15:00Z Martin Filin Karlsson: "All There Is: On the Semantics of Quantification over Absolutely Everything" http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136593630 Disputation. Teoretisk filosofi. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-26 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-26 23:59</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Humaniora Disputation true Fri, 26 Jan 2018 12:00:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136593630 2018-01-26T12:00:00Z Esaias Tegnérs kyrkliga tal. Om arbetet med en vetenskaplig kritisk utgåva. http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136557798 Barbro Wallgren Hemlin presenterar sitt pågående arbete med en ny utgåva av Esaias Tegnérs kyrkliga tal. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-29 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-01-29 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Ingen annan plats! true Mon, 29 Jan 2018 12:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136557798 2018-01-29T12:15:00Z Historiska seminariet http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136544115 Slutseminarium Frida Wikström. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-30 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-01-30 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Seminarium true Tue, 30 Jan 2018 12:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136544115 2018-01-30T12:15:00Z "Ooh whoops I'm sorry". Teenagers' uses of apologies http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136589292 Seminariet arrangeras av forskningsområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer i samarbete med Grammatikseminariet vid institutionen för svenska språket. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-01 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-02-01 14:30</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Humaniora Lingvistik Forskning true Thu, 01 Feb 2018 12:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136589292 2018-02-01T12:15:00Z Historisk temavecka http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136576934 Save the date! Vecka 8 2018 arrangerar institutionen för historiska studier en temavecka med föreläsningar och seminarium som tar avstamp i institutionens ämnen. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-21 08:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-23 18:00</endDateTime></metadata>]]> Temadag Sprid inom fakulteten Humaniora true Wed, 21 Feb 2018 07:00:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136576934 2018-02-21T07:00:00Z Mor Karin: om den svenska kvinnliga rösträttsrörelsen http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136507634 På internationella kvinnodagen kommer FD Maria Dahlin och talar över ämnet "Mor Karin: en representativ anekdot om den svenska kvinnliga rösträttsrörelsens motstånd och engagemang". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-08 18:15</startDateTime><endDateTime>2018-03-08 20:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning Medarbetarportal Ingen annan plats! Humaniora Centrala kalendern www.gu.se true Thu, 08 Mar 2018 17:15:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136507634 2018-03-08T17:15:00Z Spanska forskarseminariet: Eduardo Jiménez Tornatore, slutseminarium http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509967 Forskarseminarium i spanska vid institutionen för språk och litteraturer. Seminariespråk: spanska. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-15 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-15 15:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Humaniora Seminarium Doktorandseminarium Ingen annan plats! true Thu, 15 Mar 2018 12:00:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136509967 2018-03-15T12:00:00Z Grammatikfestivalen 2018 http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136575339 Grammatikfestivalen fyller tio år 2018! Boka fredagen den 23 mars för en festlig variant på vår traditionella heldag med spännande föreläsningar om språk och grammatik. Grammatikfestivalen är Göteborgs bidrag till den nationella Grammatikdagen. Välkommen! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-23 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-23 17:00</endDateTime></metadata>]]> Lingvistik Temadag Humaniora Språk Centrala kalendern www.gu.se Forskning Litteraturvetenskap Samverkan true Fri, 23 Mar 2018 09:00:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136575339 2018-03-23T09:00:00Z Lost and found - Guidebokens historia under tusen år http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136599195 Öppen föreläsning vid institutionen för språk och litteraturer i samarbete med Folkuniversitetet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-26 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-26 19:30</endDateTime></metadata>]]> Forskning Samverkan Kulturstudier Föreläsning Ingen annan plats! Humaniora true Thu, 26 Apr 2018 16:00:00 GMT http://hum.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=499501&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136599195 2018-04-26T16:00:00Z