Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Liivi Jakobson: "Skriftlig lärarrespons för vuxna nybörjare i svenska som andraspråk: teoretiska perspektiv, responspraktik och uppfattningar"

Dissertation

Dissertation.

Opponent:
Kenneth Hyltenstam, Stockholms universitet

Examining committee:
Åsa Wedin, Högskolan Dalarna
Mats Landqvist, Södertörns högskola
Viveka Lindberg, Stockholms universitet

Chairman:
Per Holmberg, Göteborgs universitet

Date: 3/8/2019

Time: 1:15 PM

Categories: Humanities

Location: T302, Olof Wijksgatan 6

Contact person: Per Holmberg

Page Manager: |Last update: 1/14/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?