Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Intraindviduell variation som social resurs i några kamratsamtal

Research profile seminar

Språkbruksseminarium: Christian Sjögreen, institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet och Jenny Nilsson, Institutet för språk och folkminnen: Intraindviduell variation som social resurs i några kamratsamtal.

I ett samtal kan samtalsdeltagare utnyttja olika delar av sin språkliga repertoar för att åstadkomma olika saker. Till exempel kan en individ realisera ett särskilt fonem annorlunda än i den övriga samtalskontexten, kodväxla eller tillfälligt förställa rösten. Sådan intra-individuell variation kan fungera som ett sätt att skämta, understryka en poäng, dramatisera en berättelse eller framställa sig själv på något visst sätt.


Intra-individuell variation som social resurs har studerats i en rad undersökningar. Coupland (2001) undersökte s.k. dialektstiliseringar som en social resurs i samtal. Några svenska samtalsforskare har också undersökt hur olika typer av intra-individuell variation kan användas som en interaktionell resurs, exempelvis dialektstilisering (Svahn & Nilsson 2015:239, Lindström 2003) och röstförställning (Jönsson 2005, Norrby 1996, Eriksson 1996). På seminariet kommer vi att presentera vårt nystartade projekt Intra-individuell variation som social resurs med syftet att kartlägga hur språkbrukare använder språklig variation i kamratsamtal. Vi har studerat intra-individuell variation i fyra audio- och/eller video-inspelade samtal (ca 5 timmar) med sammanlagt 15 individer, som i sina respektive konstellationer känner varandra mycket väl. Vi har excerperat ca 180 sekvenser där olika typer av intra-individuell variation används för att (bland annat) initiera känsliga ämnen, för att urskulda sig eller för att skämta och dramatisera. Med hjälp av samtalsanalytisk metod arbetar vi med att undersöka när i samtalet sådan variation uppträder, vilken funktion det har och vilken respons det får. På seminariet kommer vi att diskutera våra fynd så långt, och illustrera hur de olika typerna av intra-individuell variation utnyttjas i samtalen.

Date: 4/21/2017

Time: 1:15 PM - 3:00 PM

Categories: Humanities

Organizer: Språkbruksseminarierna är en seminarieverksamhet anordnad av profilområdet Text och kontext. Samtalslaborationerna är ett arbetsseminarium där vi tillämpar samtalsanalytisk metod. Arrangemangen är öppna för alla intresserade, inom och utanför institutionen.

Location: Faculty of Arts, Renströmsgatan 6
F314

Contact person: Andreas Nord och Per Holmberg

Page Manager: |Last update: 1/14/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?