Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Romanska språk i Sverige - tradition och förnyelse

Conference

Konferensen arrangeras av institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet med stöd av Riksbankens Jubileumsfond.

Doftallergi, så undvik parfymerade produkter!


Högre utbildning och forskning inom romanska språk har en lång historia vid svenska lärosäten. Den första undervisningen anordnades redan på 1600-talet och de första professurerna med inriktning mot romanska språk inrättades 1888 i Lund och 1890 i Uppsala samt ett år senare i Göteborg. De kallades då professurer i "nyeuropeisk lingvistik (och modern litteratur) med undervisningsskyldighet i romanska språk". Idag bedrivs forskning och utbildning inom något eller några av de romanska språken vid flertalet högskolor och universitet i Sverige. Utbildningarna har under åren genomgått stora förändringar, inte minst de senaste decennierna. Samtidigt är det vissa inslag i utbildningarna som fanns såväl förr som idag, om än i ändrad skepnad (t.ex. översättning, språkhistoria, studiet av äldre litteratur). Hur har dessa förändringar inom utbildningarna sett ut mer precist och hur kan morgondagens utbildningar komma att te sig? Vilka är utmaningarna och möjligheterna för dagens utbildningar inom de romanska språken i Sverige?


Program

Läs mer på konferensens hemsida


Date & hour: 4/20/2017 at 1:00 PM till 4/21/2017 at 4:30 PM

Categories: Linguistics, Humanities, Education, Language, Comparative Literature, Research

Organizer: institutionen för språk och litteraturer

Location: Gamla hovrätten, Olof Wijksgatan 6, sal T219

Event URL: Read more about Romanska språk i Sverige - tradition och förnyelse

Contact person: Elisabeth Bladh, Andreas Romeborn, Ingmar Söhrman

Page Manager: |Last update: 1/14/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?