Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Helgarbete: spontning vid tillbygge Väster

Activity

Helgarbete 22-23 april: Sponting vid tillbygge Väster.

Bygget kommer att arbeta med att spontning vid tillbygge Väster helgen den 22-23 april, eventuellt med start redan under fredagen, detta för att inte bygget vid berget ska bli stående och därmed försenas.

Det är stort tryck på spont-maskinen som används även på andra byggen och vardagarna räcker inte till.

Spontningen kommer att ske från kulverten och ned mot Språkskrapan där huset sannolikt tar upp mycket av ljudet mot Lundgrensgatan.

Arbetstiderna kommer att vara 09-16.


Date & hour: 4/22/2017 at 9:00 AM till 4/23/2017 at 4:00 PM

Categories: Internal/Staff information

Location: Faculty of Arts, Renströmsgatan 6

Contact person: humbygget@hum.gu.se

Page Manager: |Last update: 1/14/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?