Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

"Migrantnarrativer og transkulturelle perspektiver i fremmedspråksfagene

Research profile seminar, Lecture

Gästföreläsning inom forskningsområdena Språk och lärande och Språk, litteratur och kulturalitet vid institutionen för språk och litteraturer.

De siste årene har vi sett en økt oppmerksomhet rundt spørsmål knyttet til eksil, migrasjon og mobilitet, både innen forskning og i samfunnet forøvrig. Samtidig skjer det en omfattende produksjon av kunstneriske, filmatiske og litterære uttrykk som på ulike vis tematiserer eksil og migrasjon. Erfaringer med migrasjon og eksil blir dokumentert, formidlet og problematisert i litteratur, film og billedkunst, og denne kunstneriske produksjonen er en viktig anledning til å revurdere fremmedspråksfagenes fokus, både forskningsmessig og didaktisk. Forskningsmessig er migrantnarrativer et viktig studieobjekt, både gjennom formale trekk, og gjennom tematisering av viktige problemstillinger, som kjønn, identitet og tilhørighet. Når det gjelder fremmedspråksdidaktikk kan migrantnarrativer være et viktig supplement til dagens lærebøker og kanon, fordi de fremviser den lerspråklige og multikulturelle virkeligheten i språkområdene. I denne presentasjonen vil jeg presentere forskergruppen Migrantnarrativer ved Universitetet i Bergen, en tverrfaglig forskergruppe bestående av didaktikere, lingvister og litteratur- og filmvitere. og gi eksempler fra vår pågående forskning innen franskspråklig og italienskspråklig litteratur.

Lecturer: Anje Müller-Gjesdal, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, Norges handelshøyskole, forskergruppen Migrantnarrativer

Date: 11/15/2017

Time: 10:00 AM - 12:00 PM

Categories: Humanities, Research, Kulturstudier, Language

Organizer: institutionen för språk och litteraturer

Location: H423

Contact person: Linda K. Hammarfelt

Page Manager: |Last update: 1/14/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?