Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Diskussionsseminarium utifrån Åsa Burmans bok "Bli klar i tid och må bra på vägen"

Research profile seminar

Ett seminarium på temat forskarutbildning med fokus på doktoranders arbetssituation.

Seminarieledare är viceprefekten för forskarutbildning på institutionen för svenska språket, Stina Ericsson. Seminariet är i diskussionsform och vänder sig till alla - odisputerade eller disputerade - som vill bidra till diskussionen utifrån egna erfarenheter. Seminariet kommer också att använda sig av Åsa Burmans bok Bli klar i tid och må bra på vägen: handbok för doktorander.

Lecturer: Stina Ericsson

Date: 9/2/2019

Time: 1:15 PM - 3:00 PM

Categories: Humanities

Organizer: Institutionen för svenska språket

Location: Lennart Torstenssonsgatan, Lennart Torstenssonsgatan 6-8
L308

Contact person: Stina Ericsson

Page Manager: |Last update: 1/14/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?