Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Sven-Göran Malmgren om språkvetaren Bertil Molde

Research profile seminar

Sven-Göran Malmgren, professor emeritus, pratar om sin och Birgitta Agazzis bok om språkvetaren och folkbildaren Bertil Molde. Seminariet hålls på svenska.

Bertil Molde var jämte Erik Wellander 1900-talets främste svenske språkvårdare. Mer än de flesta lingvister blev han allmänt känd genom sina ca 1 000 framträdanden i radio och nästan lika många språkspalter i dagstidningar, främst Svenska Dagbladet. Under nära 25 år, 1961–85, var han chef för Svenska språknämnden och tog många viktiga initiativ, bl.a.till startandet av tidskriften Språkvård, till förenkling av lagspråket, till inrättandet av Nordiska språksekretariatet och Sverigefinska språknämnden m.m.

Men han hade ett liv också före 1961, som ansvarig för den dagliga verksamheten vid Kursverksamheten vid Stockholms högskola, som svensk lektor vid Århus universitet, som anställd vid SAOB-redaktionen och som förlagsman på Natur & Kultur och på Prisma-förlaget – han var sysselsatt ungefär 5 år med var och en av dessa uppgifter.

Lecturer: Sven-Göran Malmgren, professor emeritus

Date: 9/11/2019

Time: 10:15 AM

Categories: Humanities

Location: C362

Contact person: Louise Holmer

Page Manager: |Last update: 1/14/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?