Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Daniel Pedersen: "Liste Otto och censur under ockupationen av Frankrike"

Higher seminar

Högre seminariet med Daniel Pedersen, fil. dr i litteraturvetenskap, Stockholms universitet: "Liste Otto och censur under ockupationen av Frankrike".

Seminariet behandlar den tyska ockupationsmaktens censur av böcker under åren 1940-1944.

Den historiska bakgrunden med de olika versionerna av censurlistan "Liste Otto" kommer att analyseras och som ett exempel på den kriminallitteratur som censurerades kommer författaren Charles Robert-Dumas serie "Ceux du 'S.R.'" diskuteras.

Ordförande: Håkan Möller.

Seminariet hålls på svenska / The seminar will be held in Swedish.

På högre seminariet möts doktorander, forskare och studenter för idéutbyte och perspektiv utöver ämnesgränserna.

Date: 2/26/2020

Time: 3:15 PM - 5:00 PM

Categories: Comparative Literature

Location: Faculty of Arts, Lundgrensgatan 1B
C664

Contact person: Johan Kärnfelt

Page Manager: |Last update: 1/14/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?