Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Som en Sapfo - tidigmoderna kvinnliga poeters retoriska strategier

Lecture

Under tidigmodern tid (ca 1500–1750) var det retoriska regelverket helt styrande för poesin. Det innebar vissa problem för kvinnliga poeter, både eftersom de var utestängda från de skolor där retoriken övades in och eftersom den klassiska retoriken förutsatte en manlig talare. Samtidigt kunde retoriken erbjuda möjligheter för den som lärde sig att behärska talkonsten.

Hur förhöll sig Louise Labé (1522–1566) och Katherine Philips (1632–1664), som båda var framgångsrika tidigmoderna kvinnliga diktare, till retorikens regelverk?

I föredraget diskuterar Matilda Amundsen Bergström hur de två poeterna använde retorik, och retoriska regelbrott, för att framställa sig själva som kvinnliga lyriker i en manlig diktvärld.

Lecturer: Matilda Amundsen Bergström, filosofie doktor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.

Date: 2/26/2020

Time: 6:15 PM

Categories: Humanities

Location: Faculty of Arts, Lundgrensgatan 1B
J309

Contact person: Barbro Wallgren Hemlin

Page Manager: |Last update: 1/14/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?