Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Tolken som möjliggörare av samtal

Lecture, Research profile seminar

Föreläsningen presenteras i samarbete mellan ämnet slaviska språk och profilen Språk och förmedling vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna!

Tolken som möjliggörare av samtal. Om tolkens viktigaste verktyg med exempel från svensk-rysk tolkning

Det tolkade samtalet är en komplex verksamhet där tolkens uppgift kan beskrivas som att återge och koordinera andras tal. Föreläsningen handlar om vilka språkliga och kommunikativa verktyg en blivande tolk behöver tillägna sig för att på bästa sätt kunna möjliggöra samtal i olika situationer. Exempel ges från föreläsarens mångåriga verksamhet som tolk mellan svenska och ryska i internationella relationer och som tolklärare.

Lecturer: Magnus Dahnberg, universitetslektor i översättningsvetenskap med inriktning tolkning, Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.

Date: 3/25/2019

Time: 3:15 PM - 5:00 PM

Categories: Linguistics, Humanities, Language

Organizer: institutionen för språk och litteraturer

Location: Faculty of Arts, Lundgrensgatan 1B
C450

Contact person: Thomas Rosén

Page Manager: |Last update: 1/14/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?