Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

INSTÄLLT: Tiina Kinnunen: "Kvinnorörelse som emotional community"

Higher seminar

INSTÄLLT: Tiina Kinnunen, professor i filosofi vid Uleåborgs universitet, gästforskare: "Kvinnorörelse som emotional community".

Utgående från det pågående arbetet kring Ellen Key och Alexandra Gripenberg diskuterar Kinnunen frågan om hur kvinnorörelser i de nordiska länderna konstituerade sig inte bara som intellektuella utan även som emotionella kollektiv.

Vilka känslor kan ses som utslagsgivande, hur uttrycktes känslor och på vilket sätt utformade de förbindelser kvinnorna sinsemellan och feministisk politik?

Ordförande: Katarina Leppänen.

Seminariet hålls på svenska / The seminar will be held in Swedish.

På högre seminariet möts doktorander, forskare och studenter för idéutbyte och perspektiv utöver ämnesgränserna.

Date: 3/25/2020

Time: 3:15 PM - 5:00 PM

Categories: Humanities

Location: Faculty of Arts, Lundgrensgatan 1B
C664

Contact person: Johan Kärnfelt

Page Manager: |Last update: 1/14/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?