Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Språk och rumslighet. Om hårfrisörers språklek i tre länder

Lecture, Research profile seminar

Ann-Kathrin Mehrens, Greifswalds universitet, Tyskland, ger denna gästföreläsning inom forskningsområdet Språk i samhällskontext vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna!

Studie av ideofiers i företagsnamn med Linguistic Landscape-metoden i engelska, svenska och tyska städer


Ideofier är ett nytt begrepp introducerat av Koll-Stobbe (2015) för att kategorisera företagsnamn som inte direkt beskriver dess verksamhet utan som syftar till att använda kreativa språkliga strategier för att locka kunder. Exempelvis är namnet på frisörsalongen Hairlek i Majorna en ideofier där det engelska referensobjektet hair kombineras med det svenska ordet lek till ett namn som anspelar på verksamheten samtidigt som det inbjuder till tolkningar av hur arbetet går till eller vad kunden erbjuds.

Linguistic Landscape Studies fokuserar på att undersöka användning av skriftspråk i offentliga miljöer (se exempelvis Backhaus 2007). Metoden kan därmed tillämpas på att studera hur skriftspråk skiljer sig i flerspråkiga samhällen så som exempelvis minoritetsspråks närvaro och status, språkpolitik eller inverkan av engelskan som ett globalt språk. Just användning av engelska som en språklig resurs för att bilda företagsnamn som signalerar modernitet eller förmedlar värderingar har visat sig vara vanligt förekommande (se exempelvis Schlick 2002).

I denna studie har Linguistic Landscape-metoden applicerats på skyltnamn för frisörsalonger, restauranger och caféer i flera centrala och yttre stadsdelar i engelska, svenska och tyska storstäder. Med fokus på ideofiers i skyltnamnen har de språkliga strategierna för namngivningen och speciellt användningen av engelska ord i svenska och tyska stadsmiljöer kategoriserats. Dessutom jämförs ideofiers från den engelska korpusen, där engelska inte fungerar som ett symbolspråk utan andra språkliga strategier istället tillämpas för att skapa kreativa företagsnamn.

Backhaus, Peter (2007) Linguistic Landscapes: A Comparative Study of Urban Multilingualism in Tokyo. Clevedon: Multilingual Matters.

Koll-Stobbe, Amei (2015) Ideofiers in the commercial city: a discursive linguistic landscape analysis of hairdressers' shop names. I: Laitinen, Mikko & Zabrodskaja, Anastassia (red.) Dimensions of Sociolinguistic Landscapes in Europe. Materials and Methodological Solutions. Frankfurt: Lang, 53-76.

Schlick, Maria (2002) The English of shop signs in Europe. I: English Today 18:2, 3-7.

Lecturer: Ann-Kathrin Mehrens Engelska institutionen, Greifswalds universitet Steinbeckerstraße 15, DE-174 89 Greifswald, Tyskland, mehrensa@uni-greifswald.de

Date: 9/19/2017

Time: 12:00 PM - 2:00 PM

Categories: Linguistics, Popular science, Humanities, Kulturstudier, Research

Organizer: institutionen för språk och litteraturer

Location: Faculty of Arts, Renströmsgatan 6
H820

Contact person: Johan Järlehed

Page Manager: |Last update: 1/14/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://hum.gu.se/english/current/calendar/Event_detail/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fhum.gu.se%2Faktuellt%2FKalendarium%2FAktuellt_detalj%2F%3FeventId%3D70136499170&eventId=70136499170
Utskriftsdatum: 2018-01-19