Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Integration med mobilen

Research profile seminar

Måndagen den 18 september gästas seminariet i svenska som andraspråk av Linda Bradley, Nataliya Berbyuk Lindström och Lorna Bartram som kommer att prata om utvecklingen av mobilt stöd för nyanläda arabisktalande.

De senaste två åren har omkring 200 000 personer sökt asyl i Sverige, många från arabisktalande länder. Många har även smarttelefoner, ett verktyg som kan användas som ett stöd i integrationsprocessen. Under seminariet presenterar vi projektet Minclusion - Integration med mobilen som syftar till att utveckla en mobil applikation för det stora antalet arabisktalande nyanlända i Sverige. Projektet grundar sig på forskning om mobilt lärande, pedagogik, språklärande och interkulturell kommunikation. Utvecklingen sker också i nära samarbete med de nyanlända själva samt verksamheter och organisationer som arbetar tillsammans med målgruppen.

Lecturer: Linda Bradley, Nataliya Berbyuk Lindström och Lorna Bartram

Date: 9/18/2017

Time: 1:15 PM - 3:00 PM

Categories: Language, Humanities, Education, Education and Didactics

Location: Lennart Torstenssonsgatan, Lennart Torstenssonsgatan 6-8
L308

Contact person: Julia Prentice

Page Manager: |Last update: 1/14/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://hum.gu.se/english/current/calendar/Event_detail/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fhum.gu.se%2Faktuellt%2FKalendarium%2FAktuellt_detalj%2F%3FeventId%3D70136522498&eventId=70136522498
Utskriftsdatum: 2018-01-19