Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Arbetssätt

Projekt som arbetsform

Omorganisationen av Humanistiska fakultetens institutioner kommer att genomföras i projektform. Den valda projektmetoden har flera fördelar: den ger en ändamålsenlig struktur i förändringsarbetet, ett effektivt genomförande samt en god resurskontroll. Arbetsformen inbjuder till att organisationens medarbetare involveras i arbetsgrupper med engagemang och kunskap.

Projektets övergripande mål

Projektets övergripande mål formulerades av universitetsstyrelsen i uppdraget till fakultetsnämnden i juni 2007:

 • Ledning och administration skall konsolideras och professionaliseras. Sårbarheten i dessa funktioner ska minska. Fakultetsgemensamt stöd ska ses över och rollerna förtydligas.
 • Omorganisationen ska ge bättre förutsättningar för samarbeten över disciplingränserna med det långsiktiga syftet att stärka de humanistiska forsknings- och utbildningsmiljöerna.
 • Omorganisationen ska lägga grunden till ett intensifierat systematiskt arbetsmiljöarbete i den psykosociala arbetsmiljön.

 

Projektets verktyg

För att verkställa målen

 • upprättas en projektorganisation, som i huvudsak bemannas med anställda vid fakulteten
 • upprättas en aktivitetsplan och en tidsplan
 • inrättas arbetsgrupper
 • formuleras direktiv och mål för arbetsgrupperna

 

Schema projektorganisation (pdf)

Översiktlig tidsplan (pdf)


Projektets styrning

Dekanus är beställare av projektet och ansvarar för att målen är tydliga och att projektet förfogar över de resurser som krävs. Dekanus har stöd av ett projektråd. Projektledningen ansvarar för projektorganisationen och att tidsplanen hålls. Ett projektteam samordnar projektets olika delar.


Projektets arbetsgrupper

Projektets kärna utgörs av fem arbetsgrupper med följande ansvarsområden:

 • Organisation och delegation
  Arbetsgruppen Organisation och delegation leds av Ken Benson. Gruppens uppdrag är att ta fram en ram för institutionernas interna organisation.
 • Personal
  Arbetsgruppen Personal leds av Håkan Karlsson. Gruppens uppdrag är att inventera fakultetens administrativa arbetsuppgifter och så småningom tillsammans med de nya prefekterna göra en bemanningsplan.
 • Ekonomi och budget
  Arbetsgruppen Ekonomi och budget leds av Lena Voigt. Gruppens uppdrag är att ta fram riktlinjer för de nya institutionernas redovisning av intäkter och kostnader.
 • Uppföljning
  Arbetsgruppen Uppföljning är ännu inte bemannad. Gruppens uppdrag är att ta fram en modell för att följa upp projektets övergripande mål (se ovan).
 • Omflyttningar

 

Information om deltagare i arbetsgrupperna finns på respektive arbetsgrupps webbsida.

Det finns också en referensgrupp. Referensgruppen skall vara rådgivande och bistå projektet i förankringsarbetet.

Utöver dessa grupper finns en rekryteringsgrupp som ansvarar för rekrytering av de nya prefekterna.

Sidansvarig: Eva Englund|Sidan uppdaterades: 2009-01-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?