Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Styrdokument

Alla dokumenten är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

Personal

Ersättning till sakkunniga i rekryterings-, och befordringsärenden mm, beslut 2012-09-28

Professorer

Anvisningar för ansökan om befordran eller anställning som professor, giltighetstid: från och med 2017-07-01 tills vidare

Anvisningar för sakkunnigbedömning: professor, giltighetstid: från och med 2017-07-01 tills vidare

Handläggningsordning vid anställning av senior professor vid Humanistiska fakulteten 2014-11-04

Övriga läraranställningar

Anvisningar för ansökan om befordran eller anställning som annan vetenskapligt kompetent lärare än professor, giltighetstid: från och med 2017-07-01 tills vidare

Anvisningar för sakkunnigbedömning: annan vetenskapligt kompetent lärare än professor, giltighetstid: från och med 2017-07-01 tills vidare

Befordran av icke disputerad adjunkt till lektor

Docent

Anvisningar för ansökan om antagning som oavlönad docent, giltighetstid: från och med 2017-07-01 tills vidare

Anvisningar för sakkunnigbedömning: antagning som oavlönad docent, giltighetstid: från och med 2017-07-01 tills vidare

Antagning av oavlönad docent; fråga om anknytning till fakulteten

Hedersdoktorer

Kriterier för utseende av hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten

Prövning av högskolepedagogiska meriter

För handläggningsordning vid prövning av högskolepedagogiska meriter se PIL:s webbplats

Ekonomi

2018

Verksamhetsuppdrag och anslagsfördelning 2018

Principer för fördelning av anslaget för grund- och avancerad nivå vid Humanistiska fakulteten 2018

Principer för fördelning av fakultetsanslaget 2018

2017

Verksamhetsuppdrag och anslagsfördelning 2017

Principer för fördelning av anslaget för grund- och avancerad nivå vid Humanistiska fakulteten 2017

Principer för fördelning av fakultetsanslaget 2017

2016

Verksamhetsuppdrag och anslagsfördelning 2016

Principer för fördelning av anslaget för grund- och avancerad nivå vid Humanistiska fakulteten 2016

Principer för fördelning av fakultetsanslaget 2016

Handlings- och verksamhetsplaner

Handlingsplan 2016-2018 & verksamhetsplan 2016 finns tillsammans med institutionernas planer på en egen sida se handlings- och verksamhetsplaner.

Utbildning

Handläggningsordning för anmälningar av avvikelser från Göteborgs universitets lokala studieregler och regler för studier på forskarnivå (Doktorandreglerna) samt prövningen av dessa anmälningar

Grund- och avancerad nivå

Kompetensnivå för examinatorer (2007-09-20)

Undantag från krav på docentkompetens för examination av VFU på avancerad nivå (2015-11-26)

Anvisningar för inrättande av utbildningsprogram vid Humanistiska fakulteten (2017-05-04)

Strategier för inrättande av utbildningsprogram vid Humanistiska fakulteten (2017-03-30)

Anvisningar för programråd 2012-09-27

Reflektioner kring inrättande av huvudområden 2017-03-30

Humanistiska fakultetens tillämpning av rektors beslut om de betygssystem som kan användas vid Göteborgs universitet (2017-11-23)

Vägledning för utbildningsutvärdering på grundnivå och avancerad nivå med extern bedömning 2017–2023

Forskarnivå

Regler för utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten (giltighetstid från 2018-01-01 och tills vidare)

Kursplanemall för individuella kurser på forskarnivå (2014-11-20)

Vägledning för utbildningsutvärdering på forskarnivå med extern bedömning vid Humanistiska fakulteten, 2017-2023

Övrigt

Tillträdesregler för Humanistiska fakulteten vid Campus Lorensberg (2016-02-25)

Sidansvarig: Eva Englund|Sidan uppdaterades: 2018-01-26
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?