Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Utbildningar med praktik

Du har möjlighet till praktik inom ramen för din utbildning på avancerad nivå. 

Praktik inom masterprogram

Digital humaniora, masterprogram, 120 hp

Masterprogrammet Digital humaniora är en spetsutbildning i skärningspunkten mellan de centrala humanvetenskapliga kompetenserna och teknikområdet.

Under termin tre läser du kursen Humanistisk fältstudiekurs 15 hp. Kursen startar med planeringsarbete och en fältmetodikkurs, inkluderar en månads fältarbete och avslutas med skrivandet av en rapport. Själva fältstudien kan riktas mot programmets samverkanspartners eller utföras utomlands och ha karaktär av förstudie inför masterexamensarbetet som upptar termin fyra.

Kritiska studier, masterprogram, 120 hp

Masterprogrammet Kritiska studier är en spetsutbildning i centrala humanvetenskapliga kompetenser med utgångspunkt i tre ämnesområden: litteraturvetenskap, teaterstudier och idé- och lärdomshistoria.

Under termin 3 läser du kursen Humanistisk fältstudiekurs 15hp. Kursen inleds med planeringsarbete och en fältforskningsmetodikkurs, inkluderar en månads fältstudier och avslutas med skrivandet av en fältrapport. Kan även rymma möjlighet till en programgemensam (frivillig) studieresa i Sverige eller utomlands.

Kultur och demokrati: Masterprogram 120 hp

På masterprogrammet Kultur och demokrati undersöker vi den demokratiska infrastrukturen och riktar ljuset mot estetiska praktiker i relation till kulturpolitik, medborgardialog, folkbildning, sociala rörelser, mediekonsumtion och hållbar utveckling.

Termin 3 läser du kursen Kulturens praktiska fält 15 hp. Potentiella samarbetspartners kan vara offentlig förvaltning, kulturinstitutioner, men också andra typer av arbetsplatser där frågor kring kultur och demokrati aktualiseras. Med sig ut på praktiken har studenterna forskningsfrågor.

Språk och interkulturell kommunikation 60/120 hp

Detta magister/masterprogram förenar spetskompetens i språk med interkulturell kommunikation och förbereder för en bred arbetsmarknad. Det vänder sig till dig som har en kandidatexamen (inget krav på specifikt huvudområde), samt reell eller dokumenterad kompetens i något av språken som Institutionen för språk och litteraturer bedriver undervisning i.

Under programmets fjärde termin kan du gå delkursen Praktik 15hp inom vilken du gör praktik med anknytning till programmets inriktning.

Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning, 60/120 hp

Programmet vänder sig till dig som vill arbeta som kommunikatör inom offentlig förvaltning och myndigheter. Du har en kandidatexamen och vill bygga på din utbildning med avancerade studier i kommunikation.

Programmet är utvecklat i samarbete med uppdragsgivare inom förvaltningar och myndigheter som Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och Skolverket. Under termin 4 läser du kursen Praktik 15 hp.

Kulturarv och modernitet. Materiellt och immateriellt under 1000 år, 120 hp

I utbildningen Kulturarv och Modernitet förenas tre vetenskaper som med olika infallsvinklar söker kunskap om det förflutna: arkeologi, etnologi, och historia. Med utgångspunkt i materiella lämningar, muntligt berättande och skriftliga källor söker vi nya kunskaper och perspektiv på det som en gång var.

Under termin 3 läser du kursen Praktik 7,5 hp eller 15 hp. Kursen ger studenten en möjlighet att genom en praktikperiod studera och delta i praktiskt arbete inom kulturarvssektorn. Särskilt vikt vid denna kurs ges vid att praktiken innefattar självständiga arbetsmoment av projektkaraktär.

Arkeologisk praktik och teori, 120 hp

Programmet har tagits fram i samarbete med Riksantikvarieämbetets undersökningsverksamhet (UV) och är en unik utbildning för dig som är intresserad av forskning rörande relationen mellan arkeologisk teori och praktik, eller som siktar på en framtida yrkeskarriär inom kulturarvssektorn. Primärt inom den arkeologiska fältverksamheten.

Den som väljer masterstudiegången avslutar andra terminen med ett projektarbete där verksamhetsförlagd utbildning vid någon aktör inom kulturarvssektorn med fördel ingår. Det kan handla om mer traditionellt arkeologisk fältarbete, men kan även ha inriktning mot exempelvis förmedling, forskning eller tillsynsutövning.

Magister-/Masterprogram i svenska som andraspråk, 120 hp

Magister-/masterprogrammet är tvärvetenskapligt och spänner över ett vitt kunskapsområde där utveckling och användning av ett andraspråk för olika syften, i olika åldrar och kontexter, står i centrum.

Inom programmet ingår kursen Svenska som andraspråk: Praktik, 7,5 hp där du under fem veckor får möjlighet att praktiskt utöva dina kunskaper under masteråret.

Översättarprogrammet, 120 hp

Översättarprogrammet vänder sig till dig som i framtiden vill jobba som översättare inom EU, vid svenska myndigheter, vid förlag, hos privata översättningsföretag eller som egen företagare. Utbildningen bygger framförallt på att du ska tillägna dig kunskapen att översätta fackspråkstexter samt få ett översättningsvetenskapligt perspektiv på översättning.

Under termin tre läser du valbara kurser om sammanlagt 15 hp. Kurserna kan till exempel innebära praktiktjänstgöring. 

 

Sidansvarig: Gunilla Johnander Parlenvi|Sidan uppdaterades: 2017-12-14
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?