Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Statistik för humanister

Poäng: 7.5 hp

Termin: VT 2018

Tid: Första halvan av terminen: Huvudsakligen Måndagar 9-12.
Start måndag 22 januari, sista måndag 26 mars.

Form: Kurstillfällen av olika längd. Föreläsningar och övningstillfällen. Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning av ett eget forskningsarbete med kvantitativ inriktning samt genomförda övningar.

Anmälan senast: 12 januari 2018

Kursledare: Åsa Wengelin, docent och universitetslektor i svenska språket

E-post: asa.wengelin@svenska.gu.se

Målgrupp

Kursen är avsedd för doktorander i humanistiska ämnen.

Kursinnehåll

Kursen behandlar grundläggande statistiska metoder som används inom humanistisk och beteendevetenskaplig forskning. Såväl parametriska som icke-parametriska metoder berörs. Sannolikhetsfördelningar, deskriptiv statistik, korrelationer, hypotesprövning, statistisk inferens och distributionstest belyses. Kursen innehåller också en grundläggande introduktion till SPSS (eller annat statistikpaket), samt praktiska övningar vid lektionstillfällena.

Kursmål

Kursen syftar till att göra studenten väl förtrogen med de statistiska metoder och redskap som används inom det de humanistiska och beteendevetenskapliga områdena. Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • redogöra för de vanligaste statistiska metoderna som används inom de humanistiska och beteendevetenskapliga områdena visa kunskaper om sannolikhetsbegreppet, signifikansanalys och olika statistiska fördelningar
  • förklara principerna bakom statistisk inferens beskriva en datamängd inom det egna ämnet/forskningsområdet med hjälp av deskriptiv statistik
  • välja ett statistiskt test utifrån en forskningsfråga inom det egna ämnet/forskningsområdet och kunna utföra det i SPSS (eller annat statistikpaket) diskutera för- och nackdelar med olika statistiska metoder för forskningsfrågor inom de humanistiska ämnesområdena
  • kritiskt granska forskningsresultat baserade på statistik inom de humanistiska ämnesområdena.

Undervisnings- och examinationsformer

Undervisningen ges i form av föreläsningar och praktiska övningar. Examinationen sker i form av en muntligt och skriftligt redovisad individuell uppgift.

Kontaktinformation

Åsa Wengelin
Inst. för svenska språket
Box 200
405 30 Göteborg
Besöksadress: Renströmsgatan 6
E-post: asa.wengelin@svenska.gu.se

Sidansvarig: Klara Öberg|Sidan uppdaterades: 2017-12-13
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://hum.gu.se/utbildning/forskarniva/forskarutbildningskurser/kurser-vt-2018/statistik-for-humanister/
Utskriftsdatum: 2017-12-14