Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Utformning av avhandlingar

Doktorsavhandling ska utformas antingen som ett enhetligt sammanhängande verk (monografiavhandling) eller som sammanläggning av vetenskapliga uppsatser med en kort sammanfattning av dessa (sammanläggningsavhandling) som den studerande har författat ensam eller gemensamt med annan person.

Doktorsavhandling ska skrivas på svenska, danska, norska, engelska, tyska eller franska. Avhandlingar i spanska och italienska får skrivas på respektive språk. Fakultetsstyrelsen kan medge att doktorsavhandlingen skrivs på annat språk. Doktorsavhandling ska ha en sammanfattning på företrädesvis engelska. Avhandlingar skrivna på andra språk än svenska rekommenderas ha en sammanfattning på svenska.

Läs mer om Göteborgs universitets visuella identitet i Handbok för visuell identitet som du hittar i Medarbetarportalen.

Frågor om den grafiska profilen och utformning av avhandlingar kan ställas till fakultetskommunikatör Johanna Hillgren.

Avhandlingens omslag, titelblad m.m.

Avhandlingen bör vara utformad i enlighet med normerna för en god publikation. Det är uppgifterna som finns på de första sidorna som ligger till grund för hur biblioteket katalogiserar avhandlingen och därmed hur den blir sökbar i Libris och andra katalogsystem. Det ska tydligt framgå att det är en avhandling från Göteborgs universitet, var den är tryckt och när. Om det är en disputationsupplaga ska det anges. (Dessa anvisningar gäller alltså även disputationsupplagor. Disputationsupplagan och den slutliga versionen är att betrakta som två separata publikationer. En skillnad är till exempel att disputationsupplagan oftast inte får ett eget ISBN.)

Om avhandlingen ges ut i en serie med svenskt namn, ska detta inte översättas även om själva avhandlingen är skriven på ett annat språk. En del serier kan ha särskilda regler för hur publikationer ska utformas, rådgör med serieredaktören.

Omslagets fram- och baksida

Mall omslag

Mallen i Indesignformat kommer att läggas ut imedarbetarportalen.
Tills dess kontakta institutionens kommunikatör för hjälp med mall.

Uppgifter som alltid ska finnas på omslagets framsida:

 • Avhandlingens titel
 • Eventuell undertitel
 • Författarens för- och efternamn
 • Universitetets logotyp

Övriga uppgifter som kan finnas på omslagets framsida:

 • Seriens namn samt skriftens nummer i serien
 • Årtal 

Smutstitelsida 

Exempel på smutstitelsida
Denna sida ska enbart innehålla huvudtiteln. (Baksidan av detta blad lämnas blankt.)

Titelsida

Exempel på titelsida

Tryckortssida 

Exempel på svensk tryckortssidaExempel på engelsk tryckortssida

Tryckortssidan ska i regel vara placerad på titelsidans baksida. Övriga uppgifter som kan finnas på tryckortssidan:

 • Seriens namn
 • Fonder som bidragit med medel till utgivningen
 • Namn på personer som gjort omslag, layout m.m.
 • Typsnitt och papper som använts
 • Dedikationer (kan också få en egen sida)
 • Webbadress 

Spikblad och abstract-sida

Till doktorsavhandling skall också fogas ett löst spikblad. Av detta bör framgå att det avser en avhandling för avläggande av filosofie doktorsexamen och att Humanistiska fakultetens dekanus godkänt att avhandlingen framläggs (det vill säga fastställt tid och plats för disputationen samt utsett betygsnämnd, fakultetsopponent och ordförande vid disputationen).

Exempel på svenskt disputationstitelbladExempel på engelskt disputationstitelblad

På spikbladets baksida ska det finnas ett abstract på högst 350 ord. Abstract ska utformas enligt internationella normner och återge innehållet i avhandlingen enligt dispositionen och lyfta fram problemställning, metoder och resultat.

Exempel på abstract-sida

Doktorsavhandlingar vid Göteborgs universitet

Du hittar information om avhandlingar i universitetsbibliotekets avhandlingsdatabas

Dissdatabasen –doktorsavhandlingar vid GU.

Sidansvarig: Johanna Hillgren|Sidan uppdaterades: 2017-11-02
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?