Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Praktisk information från A-Ö

Här presenteras praktisk information som du kan ha nytta av under din studietid. Informationen är uppställd i alfabetisk ordning.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

A

Akademisk ordbok

Som ny student kan du mötas av många nya ord som har med universitetsvärlden att göra. Här finns en akademisk ordbok i kortversion.

Akademihälsan

Akademihälsan erbjuder olika slags verksamheter och behandling i grupp: våga-tala-kurs, kamratgrupper, konfliktvägledning, stresshanteringsgrupper, tentaångest med mera. Du kan även vända dig till Akademihälsan för individuellt kris- och samtalsstöd samt viss sjukvård med anknytning till studiesituationen. Faller ditt problem utanför Akademihälsans område, försöker personalen alltid ge råd om vart du kan vända dig istället. Akademihälsans personal arbetar under tystnadsplikt. Akademihälsan tar endast emot tidsbeställda besök.

Akademisk kvart

På Humanistiska fakulteten tillämpas vanligen så kallad akademisk kvart, vilket innebär att undervisningen startar en kvart över hel timme. Om det till exempel står kl. 10 på schemat startar undervisningen kl. 10.15. Står det däremot kl. 10.00 startar undervisningen prick 10.00. Tentamen börjar alltid på utsatt tid.

Akademiska poäng

Heltidsstudier under en termin motsvarar 30 högskolepoäng (hp). Om du läser på heltid får du räkna med att lägga ner ungefär 40 timmar i veckan på dina studier.

Alumn

En alumn är en före detta student. Redan som student (minst 60 hp) kan du registrera dig som alumn i Göteborgs universitets alumndatabas. Under sin studietid kan du till exempel möta alumner exempelvis som föreläsare vid arbetsmarknadsdagar.

Anmälan till kurs

Sista anmälningsdag för höstterminens kurser är omkring den 15 april och för vårterminens kurser omkring den 15 oktober. Dessa datum kan skjutas fram någon dag beroende på vilken veckodag det infaller. Du söker till både kurser och program i samma anmälan på www.antagning.se Efter dessa datum kan man ofta, men inte alltid, göra en sen ansökan. Först efter att reserverna tackat nej kan man bli kallad till en studieplats.

För att få plats på kursen som du antagits till måste du tacka ja till platsen när antagningsbeskedet kommer.

Anmälan till kurser inom lärarprogrammet

För aktuell information om vad som gäller dig som studerar på lärarprogrammen, se Lärarutbildningen vid Göteborgs universitet

B

Bibliotek - se Universitetsbiblioteket

Behörighetskrav för kurser på fortsättnings- och fördjupningsnivå

För att bli registrerad på en fortsättnings- eller fördjupningskurs krävs att du uppfyller behörighetskraven, vilka framgår av kursplanen. Kontakta din studievägledare för studieplanering om du inte uppfyller behörighetskraven.

D

Datorarbetsplatser & trådlöst nätverk

På Humanisten finns en sal med datorarbetsplatser. I datorsalen kan du arbeta vid stationära datorer, men det finns också arbetsplatser där du kan sitta med din egen bärbara dator. Här finns också utrymme för arbete i grupp.

Datorsalen D212 ligger en trappa ner på Humanisten, Renströmsgatan 6 (första trappan ner från huvudentrén).

Tillträde till datorsal

Du får tillgång till datorsalen genom ditt GU-kort. Kontakta Servicecenter Näckrosen för att få din behörighet aktiverad. Har du inget GU-kort kan du beställa ett via Studentportalen.

Datorplatser för studenter finns även på universitetsbiblioteket (UB). Dessa platser kan bokas på: http://www.ub.gu.se/service/ eller via Studentportalen.

Trådlöst nätverk

Har du egen bärbar dator kan du använda dig Göteborgs universitets trådlösa nätverk GUWLAN. Du loggar enkelt in med samma konto som i Studentportalen.

Dyslexi

Om du har dyslexi kan du få särskilt stöd för att genomföra dina studier. För att få tillgång till universitetets stödformer (till exempel lässtudierum, programvaror, talböcker) ska du kontakta någon av universitetets samordnare och kontaktpersoner för studenter med funktionshinder på e-post funktionsnedsattning@gu.se

Från din institution kan du få hjälp med till exempel anpassning av tentamensformer och tentamenstider. Kontakta institutionens studievägledare för mer information.

E

E-post

Alla studenter vid Göteborgs universitet har ett personligt e-postkonto, som är tillgängligt via Studentportalen. Första gången du antas till en kurs vid universitetet aktiveras ditt e-postkonto. Om du har blivit antagen till dina studier genom att ansöka via antagning.se kan du hämta ut dina inloggningsuppgifter till studentkontot online, genom att identifiera dig med inloggningsuppgifterna till antagning.se

Har du blivit antagen på något annat sätt än via antagning.se måste du ta kontakt med Servicecenter Näckrosen, som ligger precis vid huvudentrén till Humanisten.

Din e-postadress är ditt användar-id@student.gu.se. Till denna e-postadress skickar universitetet och institutionen ut viktig information, så kontrollera din e-post regelbundet. Använd gärna studentadressen om du vill kontakta någon på din institution via e-post!

Examen

När du är klar med dina studier måste du själv ansöka om examen på Sektionen för examen vid Göteborgs universitet.

 Tänk på att endast avslutade kurser kan ingå i examen.

Examenshögtid

Humanistiska fakultetens examenshögtid äger årligen rum i början av oktober.

Examen och arbetsliv

Under rubriken Från studier till arbetsmarknad finns information som du kan ha användning för när du funderar på frågor som rör arbetsmarknad och hur du kan planera för ett arbete inom ditt utbildningsområde.

F

Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan få särskilt stöd för att kunna genomföra dina studier. För att få tillgång till universitetets resurser ska du kontakta universitets samordnare och kontaktpersoner för för studenter med funktionshinder till exempel via e-post: funktionsnedsattning@gu.se

Tala även med institutionens studievägledare för studieplanering.

Fusk och plagiat

Vid examinationen bedöms dina studieprestationer av en lärare. Alla försök att vilseleda läraren i bedömningen räknas som fusk.

Det är inte tillåtet att använda textavsnitt ur en bok eller en artikel utan att ange källan när du skriver uppsats eller hemtentamen. Du får heller inte hämta textavsnitt eller uppsatser från internet utan att ange från vilken sida och vilket datum du har hämtat informationen. Den som lämnar in andras texter och ger sken av att själv ha skrivit dem gör sig skyldig till plagiering.

För att motverka plagiat ska alla uppsatser och hemuppgifter skickas in elektroniskt via databasen Urkund. Läraren ger dig anvisningar om hur detta går till.

Alla misstankar om plagiat och annat fusk utreds. Konstaterat fusk leder i mindre allvarliga fall till varning. I allvarliga fall kan det leda till avstängning från studier och studiemedel i mellan sex veckor och sex månader. Beslut i ärenden som rör fusk fattas av Göteborgs universitets disciplinnämnd.

Fysiken

Fysiken Friskvård bedriver friskvård med fokus på studenter i tre anläggningar; på Gibraltargatan, på Kaserntorget/Kungsgatan samt en klätteranläggning i gamla kopparbunkern på Chalmersområdet.

Se även GFS

Försäkring

Alla studenter omfattas av en studentförsäkring. Läs mer om försäkring i Studentportalen.

G

GFS Göteborgs Förenade Studentkårer

Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) arbetar för att skapa fördelar med att vara student i Göteborg och är en ideell samarbetsorganisation för Göteborgs studentkårer. GFS mål är att tillvarata och främja medlemskårerna och dess medlemmars gemensamma intressen, främst inom det studiesociala området.

Se även Akademihälsan och Fysiken

GUS Göteborgs universitets studentkårer

GUS (Göteborgs universitets studentkårer) är ett samarbetsorgan mellan tre av universitetets fyra studentkårer som arbetar med utbildningsbevakning centralt mot universitetet. Se även Göta studentkår.

GU-kort

GU-kortet är din nyckel till flera funktioner under din studietid. Passerkort, lånekort, och Mecenatkort för studentrabatter samlas på samma kort. Dessutom fungerar det som universitets-ID internt på universitetet samt som medlemsbevis för studentkåren.

GUL Göteborgs universitets lärplattform

GUL är en webbaserad lärplattform. Du hittar all kursinformation på din kurs sidor i GUL. Du når dina kurser i GUL via Studentportalen under "Mina aktiviteter". GUL har också öppna sidor, som du ser utan att logga in. Där hittar du kursplan, litteraturlista och schema.

Göta Studentkår

Som student har du möjlighet att vara medlem i en studentkår till exempel för att påverka och bevaka beslut som rör din utbildning. Du som läser på Humanistiska fakulteten tillhör Göta studentkår. Du väljer själv om du vill vara medlem i kåren, det är inte obligatoriskt.

H

Hitta till oss

Kartor och lokalinformation för Humanistiska fakulteten, som finns på flera besöksadresser. Huvudbyggnaden Humanisten ligger på Renströmsgatan 6.

I

Institutioner

Vid Humanistiska fakulteten finns 6 institutioner.

Introduktioner

Hålls vid terminsstart vid respektive institution.

J

Jämlikhet och jämställdhet

Göteborgs universitet arbetar integrerat med de fem verksamhetsområdena Jämställdhet och genus, Etnicitet/religion/trosuppfattning, Funktionshinder, Sexuell läggning och Breddad rekrytering. Se vidare under Likabehandling!

K

Karriärcentrum

Karriärcentrum vid Göteborgs universitet är nedlagt sedan juni 2014. Se information om karriärvägledning i Studentportalen.

Se även sidor om Examen och arbetsliv. Här finns information som du kan ha användning för när du funderar på frågor som rör arbetsmarknad och hur du kan planera för ett arbete inom ditt utbildningsområde.

Kopiering

Utskrift och kopiering med GU-kort. Du använder ditt GU-kort för att logga in på skrivarna för att skriva ut, kopiera och skanna. Se Studentportalen för mer information.

Det finns kopieringsapparater för studenter på Humanisten utanför repro på nedre plan samt i datasalen på plan 2 (första trappan ner vid entrén). Det finns också kopieringsmaskiner på Universitetsbiblioteket.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen köper eller lånar du själv enligt litteraturlistan, som du hittar i GUL. Vissa texter ingår i textkompendier, som säljs vid kursstarten. De flesta kompendier säljs i Campus Lorensbergs kompendierum bredvid reprocentralen på plan 2, Humanisten, Renströmsgatan 6.

Öppettider repro Lorensberg (kompendieförsäljningen) (Campusservice Lorensberg i Medarbetarportalen)

Var finns böckerna?

 • Du kan i många fall köpa böckerna i den vanliga bokhandeln.  Exempel på bokhandlar som tar in litteraturlistor från våra institutioner är Göteborgs studentbokhandel på Studenternas hus, Götabergsgatan 17, Aniara bokhandel på Linnégatan 49 och Din Bok på Västra Hamngatan 21.
 • Du kan också beställa litteraturen från nätbokhandlarna, som du till exempel hittar via nätets länkar för prisjämförelse.
 • Många av böckerna finns också på antikvariaten. För nordiska antikvariat på nätet, se www.antikvariat.net/
 • Du kan köpa och sälja begagnade kursböcker via Campusbokhandeln, som drivs i samarbete med Göta studentkår. Bokhandeln finns på studentkårens expedition på Götabergsgatan 17. Böckerna kan beställas via Andrahandsbokhandelns webbplats: www.campusbokhandeln.se 
 • Litteraturen kan också lånas på Universitetsbiblioteket eller på Folkbiblioteken. Institutionsbiblioteken har inte kursböcker till utlåning.

Kursplaner

Kursplanerna är bindande dokument som ger information om kursens förkunskapskrav, mål, innehåll, examinationsformer, kursvärdering med mera.

Kursvärdering

Vi är angelägna om att göra våra kurser så bra som möjligt. Därför är det viktigt att vi får dina synpunkter på hur kurserna fungerar.

I varje kurs kommer studentrepresentanter att utses i början av terminen, vilka håller korta avstämningsmöten med läraren några gånger under kursens gång. Du kommer också att erbjudas att fylla i en kursvärderingsblankett på lektionstid i slutet av varje delkurs. Tveka inte att tala med din lärare eller studierektorn om du har synpunkter på din kurs innan det är dags för kursvärdering!

Kåren, se Göta studentkår

L

Ladok

Ladok är universitetets datorbaserade studiedokumentationssystem, där uppgifter om exempelvis namn, personnummer, adress, antagning, kursregistreringar och studieresultat registreras. För samtliga uppgifter i Ladok gäller offentlighetsprincipen, det vill säga att uppgifterna kan på begäran komma att lämnas ut. Via Studentportalen kan du själv kontrollera dina uppgifter i Ladok, rapportera in tillfälliga adressändringar och skriva ut studieintyg.

Likabehandling

Den 1 januari 2009 trädde en ny diskrimineringslag i kraft. Lagen syftar till att främja lika rättigheter och att motverka diskriminering på grund av

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionshinder
 • sexuell läggning
 • ålder
   

Om du har frågor kring fakultetens likabehandlingsarbete är du välkommen att kontakta fakultetens likabehandlingsombud, se kontaktuppgifter via länken nedan.

Mentorsverksamhet

Fyra av Humanistiska fakultetens institutioner har en aktiv mentorsverksamhet. Syftet med mentorsverksamheten är att skapa en god studiesocial miljö vid institutionerna men också att bidra till en ökad kunskapsnivå hos samtliga inblandade. Studenter som läst minst 60 hp i sitt ämne agerar mentorer för dem som läser på grundnivå i samma ämne.

O

Ombyggnation av Humanisten

Hösten 2016 påbörjades en stor om- och nybyggnation av Humanisten. Ombyggnationen ska vara klar vid årsskiftet 2019/2020. Från och med augusti 2017 kommer institutionerna att flytta inom Humanisten och institutionen för historiska studier kommer att lämna huset och finnas på Eklandagatan 86.

R

Regler för studier vid Göteborgs universitet

Universitetet är en myndighet och verksamheten styrs av ett antal lagar och förordningar, till exempel Högskolelagen och Högskoleförordningen. I de lokala reglerna för studier vid Göteborgs universitet beskrivs de rättigheter och skyldigheter du har som student och doktorand.

Registrering/avregistrering

I kallelsen till den kurs som du har antagits till får du information om hur du ska göra för att registrera dig. Du måste vara registrerad på kursen för att få tentera och för att få studiemedel.

Om du tidigare har varit registrerad på en kurs kan du inte söka den igen via antagning.se. Däremot har du rätt att bli omregistrerad för att tentera. Om det finns plats på kursen så kan du även få delta i undervisningen. Kontakta studievägledarna på din institution om du vill återuppta dina studier!

Om du avregistrerar dig senast tre veckor efter kursstart kan expeditionen lägga in ett så kallat tidigt avbrott, och då kan du söka kursen på nytt. Det är viktigt att du meddelar expeditionen vid din institution om du önskar avbryta dina studier.

S

Schema

Översiktsschema hittar du i på de öppna sidorna i GUL minst två veckor före kursstart. 

Servicecenter Näckrosen

Du hittar Servicecenter Näckrosen direkt till vänster i entrén till Humanisten-huset, Renströmsgatan 6.

Där får du bland annat hjälp med:

 • Hjälp att hitta i Göteborg och på universitetet
 • Studieintyg och studieinformation på svenska och engelska
 • Hänvisning till studievägledning och utbildningsadministration
 • Studentkontot
 • GU-kortet
 • Lokalbokning
 • Försäljning av kontorsmaterial och profilprodukter
   
 • Till Servicecenter Näckrosen

Sjukdom/vård av barn

Du behöver inte anmäla frånvaro om du uteblir från undervisning som inte är obligatorisk. Blir du borta under en längre period bör du dock tala med din lärare eller studievägledare för att få hjälp med att planera hur du ska ta igen det som du har missat.

Om du har studiemedel från CSN ska sjukfrånvaro eller vård av sjukt barn anmälas till försäkringskassan.

Mer information finner du på:

Språkhandledning

Alla studenter vid Göteborgs universitet erbjuds språkhandledning i svenska och engelska.
Språkhandledningen erbjuder:

 • Samtal kring struktur, stil och språk
 • Vägledning i hur du kan jobba vidare med ditt språk på egen hand
 • Tips och råd för hur du kan planera dina studier och hitta bra studiestrategier
 • Vägledning och återkoppling inför muntliga presentationer
 • Svar på frågor kring skrivregler och grammatik
   
 • Språkhandledning vid Humanistiska fakulteten

Stipendier

I Studentportalen hittar du aktuell information om stipendier för studenter

Utanför institutionernas expeditioner sitter också ofta anslag om stipendier på anslagstavlan.

Stilla rum

Till Stilla rum kan du komma för en stunds tystnad, reflektion, bön eller meditation. Rummet är alltid öppet för den som har behov av stillhet en stund, troende eller icke troende. Under ombyggnationen av Humanisten är det stilla rummet placerat i Språkskrapan på plan 5.

Studentgrupp

Studentgrupperna är kårens basnivå. Via din institutions studentgrupp kan du vara med och påverka din utbildning och studiesituation. Studentgruppen är en viktig länk mellan studenter och institutionen, och utser bland annat studentrepresentanter till institutionsstyrelsen. I början av terminen brukar kårens humanistsektion anordna ett upptaktsmöte för institutionernas studentgrupper. Gå gärna på detta, även om du inte har planer på att engagera dig!

Studenthälsovård 

Se Akademihälsan

Studentportal och studentkonto

När du har antagits som student vid Göteborgs universitet skapas ett studentkonto. Om du har blivit antagen till dina studier genom att ansöka via antagning.se kan du hämta ut dina inloggningsuppgifter till studentkontot online, genom att identifiera dig med inloggningsuppgifterna till antagning.se

Har du blivit antagen på något annat sätt än via antagning.se måste du ta kontakt med Servicecenter, som ligger vid Humanistens huvudentré, eller med institutionens expedition.

Studentportalen innehåller bland annat:

 • E-post och kalender – alla studenter vid Göteborgs universitet har ett personligt e-postkonto via Google Apps med tillhörande funktioner (bland annat kalender).
 • Ladok på webb (LPW) – när du är registrerad eller dina resultat är inrapporterade i Ladok kan du se vissa av dina uppgifter här. Du kan också skriva ut giltiga studieintyg.
 • GUL - direktlänkar till din kurs i GUL.
 • Sök utbildning – du kan söka fortsatt utbildning genom antagning.se och valwebb (för lärarutbildningen) utan att behöva logga in en gång till.
 • Studentprogramvara – här kan du ladda ner olika programvaror där Göteborgs universitet står för licenserna.
 • Information som rör stöd, handledning, ekonomi med mera för dig som är student.
 • Universitetsbiblioteket – du kan söka direkt i universitetsbibliotekets kataloger samt se och förnya dina lån.

Nytt lösenord kan beställas via länk på inloggningssidan. Användar-id kan du själv söka via inloggningssidan med hjälp av personnummer och lösenord. Du kan också få hjälp av Servicecenter vid Humanistens huvudentré.

Studentpräst

Oavsett anledning är du som student eller anställd på Humanisten välkommen att kontakt med studentprästen för enskilt samtal. Det kan handla om någon enstaka gång eller flera samtal.

Studieavbrott

Om du av någon anledning vill avbryta dina studier ska du kontakta expeditionen på den institution där du studerar. Se vidare under Registrering/avregistrering.

Studieintyg

Se Servicecenter samt Studentportal

Studievägledning

Vid Göteborgs universitet finns endast lokal studievägledning ute på institutionerna, ingen central vägledning.

Du som läser på lärarprogrammet och har övergripande frågor om din utbildning kan vända dig till studievägledarna på Pedagogen, Västra hamngatan 25

Lokal studievägledning

Till institutionens studievägledare kan du vända dig med alla frågor som rör institutionens kurser men även för övergripande vägledning.

T

Tentamen

I början av varje delkurs får du information om hur kursen ska tenteras och hur du anmäler dig till tentan. Vid tentamen ska godkänd legitimation visas upp!

Salstentor skrivs vanligen i den stora skrivsalen på Viktoriagatan 30. En vanlig tentamensform är också så kallad hemtenta där du under en viss tid, till exempel en vecka, kan jobba mer fördjupat med olika frågeställningar.

Om du missar ett tentamenstillfälle eller blir underkänd har du rätt att göra omtenta. Din lärare ger dig information om när omtentan är, och hur du gör för att anmäla dig. I vissa fall räcker det med en komplettering.

Terminstider

Höstterminen börjar formellt den 1 september och pågår till och med den 18 januari. Vårterminen sträcker sig från den 19 januari till och med den 7 juni (6 juni vid skottår).

Trakasserier/diskriminering

Göteborgs universitet accepterar ingen form av diskriminering eller trakasserier. Vänd dig i första hand till din prefekt eller till likabehandlingsombudet om du vill anmäla diskriminering eller trakasserier. Alla anmälningar utreds. Du kan också få hjälp via kåren eller studievägledaren. Se vidare under Likabehandling.

Trådlöst nätverk

Se under rubriken Datorarbetsplatser – GUWLAN Trådlöst nätverk

U

Universitetsbiblioteket (UB)

Ditt GU-kort fungerar också som lånekort på Universitetsbiblioteket. Lånekortet ger dig tillgång till UB:s elektroniska resurser (e-tidskrifter, e-böcker, databaser), även utanför biblioteket. På UB finns även läsplatser, grupprum och datorarbetsplatser samt möjlighet att exempelvis göra utskrifter och kopiera.

UB erbjuder kostnadsfri allmän biblioteksintroduktion för nya studenter i början av varje termin. Det finns också en webbkurs, där du själv kan lära dig mer om hur UB fungerar, hur du söker litteratur, refererar, undviker att plagiera och så vidare.

Utbildningsplan

En utbildningsplan är ett bindande dokument för utbildningsprogram som ger information om programmets huvudsakliga upplägg, vilka kurser som ingår, förkunskapskrav, mål, innehåll, examinationsformer med mera. Se även Kursplan.

Urkund

Se Fusk och plagiat

W

Webbtjänster för studenter

Som student vid Göteborgs universitet hittar du en rad olika e-tjänster om du loggar in i Studentportalen. För att kunna logga in där behöver du tillgång till ditt studentkonto. Om du är ny student vid Göteborgs universitet aktiverar du själv ditt studentkonto med hjälp av din inloggning till studera.nu

Ä

Ämnesgrupp, se Studentgrupp

Övrigt

Saknar du något i denna listan?
Du kan även söka i Göteborgs universitets A-Ö eller titta i Studentportalen

Sidansvarig: Gunilla Johnander Parlenvi|Sidan uppdaterades: 2017-10-27
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?